Economie

 

  Mobiele pinautomaten        MijnDomeinAuto     OfficeDeals     NHA Thuisstudie       Bekijk nu
De bouwsector heeft steeds meer te lijden onder sterk stijgende kosten. Volgens ABN Amro moet de sector daardoor de komende jaren rekening houden met een kleinere groei. De bouwbedrijven hebben vooral last van een groeiend personeelstekort, waardoor ze niet kunnen voldoen aan de almaar stijgende vraag voor nieuwbouwwoningen. Ook moeten ze steeds vaker duurdere zzp'ers inhuren. Daarnaast spelen ook de stijgende kosten voor bouwmaterialen de sector parten. Volgens de bank groeit de bouwsector door de oplopende kosten dit jaar met zo'n 4 procent. Voor volgend jaar is de verwachting dat de groei terugloopt tot 2,5 procent. Het afgelopen jaar zat de bouwsector met een groei van 7 procent na jaren van crisis juist enorm in de lift. Duurdere projecten ABN Amro verwacht dat door de kostenstijgingen vooral duurdere woningen worden bijgebouwd, omdat bedrijven daar meer marge op kunnen pakken. Daardoor worden volgens de bank niet de woningen gebouwd waar nu de meeste behoefte aan is, zoals kleinere appartementen in binnensteden. Die woningen zijn vanwege de lagere marges minder aantrekkelijk om te bouwen. De gemiddelde verkoopprijs van nieuwbouwwoningen ligt volgens de bank inmiddels al ruim 100.000 euro boven die van bestaande woningen.
dinsdag, 22, januari, 2019
Source: NOS Economie
Carlos Ghosn, de voormalige topman van Nissan blijft in de gevangenis. Een rechtbank in Japan heeft een verzoek om het proces in vrijheid af te wachten afgewezen. De verwachting is dat zijn advocaten de beslissing zullen aanvechten. Ghosn had aangeboden om een elektronische enkelband te dragen, zijn paspoort in te leveren en zelf te betalen voor de begeleiding door beveiligers. Het overtuigde de rechtbank niet. De rechters wezen vorige week ook al een verzoek om vrijlating af. Toen vroeg hij toestemming om naar Frankrijk te gaan. Hij bood aan voor de zittingsdagen naar Tokio te reizen. Het vermoeden is dat het verzoek toen werd afgewezen, omdat de rechtbank wilde voorkomen dat er bewijs zou worden vernietigd. Ghosn was voorzitter van de raad van bestuur van Nissan en Mitsubishi Motors, maar werd ontslagen na zijn aanhouding. Hij zit al meer dan twee maanden vast. Onverwarmde cel Hij wordt ervan verdacht dat hij een groot deel van zijn salaris heeft verzwegen voor de Japanse beursautoriteiten. Verder zou hij Nissan-fondsen hebben gebruikt om persoonlijke verliezen te dekken die hij in 2008 had opgelopen met een een financiële transactie, een zogeheten 'valutaswap'. Ghosn zegt dat hij onschuldig is. De familie van Ghosn zegt dat hij onder slechte omstandigheden wordt vastgehouden in Japan. De oud-topman verblijft in een onverwarmde isoleercel van vijf vierkante meter, heeft alleen een toilet, wasbak en tafel en geen tv.
dinsdag, 22, januari, 2019
Source: NOS Economie
Het zijn confronterende cijfers waar Oxfam Novib vandaag mee kwam. De 26 rijkste mensen op aarde hebben samen meer vermogen dan de armste helft van de wereldbevolking, 3,8 miljard mensen. De rijkdom in de wereld is extreem scheef verdeeld en daar moet volgens de ontwikkelingsorganisatie wat aan veranderen. Wat betekenen deze cijfers in de praktijk? We zetten het op een rijtje. Die 26 rijksten komen vooral uit Amerika en China. En de arme helft van de wereldbevolking leeft vooral in Sub-Sahara-Afrika en in Azië, met name in India. Gezamenlijk heeft de armste helft van de wereld 1370 miljard dollar aan vermogen. Die 3,8 miljard mensen bezitten dus gemiddeld per persoon 360 dollar. Dan gaat het om het geld dat iemand heeft plus de waarde van zaken als een huis en land, minus schulden. Rijken rijker, maar armen ook armer? De kloof tussen arm en rijk is immens. Maar dit betekent niet dat de armen steeds armer worden. In het rapport heeft Oxfam Novib het vooral over de verschillen in vermogen tussen arm en rijk. Maar vermogen is eigenlijk het geld dat je overhoudt als je al je uitgaven al gedaan hebt. Eigenlijk is het inkomen van mensen een belangrijkere maatstaf voor de armoede op de wereld. En in dat opzicht is de situatie de afgelopen tientallen jaren fors verbeterd. De meest gangbare definitie van extreme armoede wereldwijd is: rondkomen van minder dan 1,90 dollar per dag. Het gaat dan om een dollar die jaarlijks wordt gecorrigeerd voor inflatie en wisselkoersen. In 1990 leefde nog 36 procent van de wereldbevolking onder die armoedegrens, in 2015 was dat spectaculair gedaald naar 10 procent. De Wereldbank hanteert ook nog twee hogere armoedegrenzen, van 3,20 en 5,50 dollar per dag, voor wat welvarender landen. En er vallen ook steeds minder mensen wereldwijd onder die twee grenzen. Maar of je nou naar vermogen of inkomen kijkt, de verschillen in welvaart vertalen zich in onder meer grote gezondheidsverschillen. Zo is de levensverwachting in de rijkste buurten van de Braziliaanse miljoenenstad Sao Paulo bijvoorbeeld 79 jaar. In de armste buurt van dezelfde stad is dat maar 54 jaar. En in Nepal heeft een kind uit een arme familie een drie keer zo hoge kans om voor de vijfde verjaardag te sterven als een kind uit een rijke familie. Ook is er sprake van extreem ongelijke kansen. Zo heeft in Kenia een jongen uit een rijke familie een kans van een op drie om na de middelbare school door te studeren. Een meisje uit een arme familie heeft maar een kans van een op 250. Door die ongelijkheid kunnen getalenteerde kinderen niet tot bloei komen. "Briljante potentiële doktoren, leraren en ondernemers houden zich nu bezig met het houden van geiten en het halen van water", aldus Oxfam Novib. Meer belasting, onderwijs en zorg Volgens Oxfam Novib is de oplossing voor ongelijkheid 'simpel': Overheden moeten meer belasting heffen op vermogens, hoge inkomens en bedrijfswinsten. En dit geld moeten ze vervolgens besteden aan gezondheidszorg en onderwijs, want daar hebben vooral de armste mensen veel aan. Als de rijkste één procent een half procent meer belasting zou betalen op vermogen, dan heb je genoeg geld voor onderwijs voor alle 262 miljoen kinderen zonder een opleiding en ook voor zorg om het leven van 3,3 miljoen mensen te redden, zegt Oxfam Novib. Van alle belasting wereldwijd komt nu maar 4 procent van vermogensbelasting. En in de rijke landen is het hoogste belastingtarief voor inkomens gemiddeld gedaald van 62 procent in 1970 naar 38 procent in 2013. In ontwikkelingslanden is de hoogste inkomstenbelasting gemiddeld slechts 28 procent. Gratis Om de situatie echt te verbeteren, zou gezondheidszorg en onderwijs geheel gratis moeten worden aangeboden door overheden, vindt Oxfam Novib. En dat kan volgens de organisatie best, ook in armere landen. Zo begon Thailand in 2002 met de invoering van gratis gezondheidszorg voor iedereen, gefinancierd door een inkomstenbelasting. Daardoor ging de babysterfte omlaag en daalde het ziekteverzuim. De kosten van dit zorgsysteem zijn relatief laag: 80 dollar per inwoner in 2011. Er is ook nog een private zorgsector, maar meer dan 80 procent van de zorg wordt door de overheid geleverd. In 1990 leefde nog 55 procent van de wereldbevolking van minder dan 3,20 dollar, in 2015 was dat gedaald naar 26 procent. Het percentage onder de 5,50-dollargrens daalde in dezelfde periode van 67 naar 46 procent. Maar ja, nog steeds heeft dus bijna de helft van de wereldbevolking dagelijks minder dan 5,50 dollar te besteden. En dat is wrang, als tegelijkertijd de rijkste mens op aarde (Jeff Bezos) 112 miljard dollar bezit.
maandag, 21, januari, 2019
Source: NOS Economie
De wereldeconomie groeit minder snel dan voorzien. Dat zegt IMF-directeur Christine Lagarde. Nieuwe uitstoot-eisen voor de auto-industrie spelen de Duitse economie parten. In Frankrijk zorgen de gele hesjes voor onrust. Brexit en spanningen tussen de VS en China kunnen de groei nog scherper naar beneden brengen. Dit jaar zal de groei 3,5 procent bedragen, in plaats van 3,7, zoals eerder werd verwacht. Komend jaar gaan we een groei van 3,6 procent zien, 0,1 procentpunt lager dan in eerdere berekeningen. het is de tweede negatieve bijstelling in drie maanden. "Staat er een recessie om de hoek?", stelt Lagarde zichzelf de vraag. "Nee. Maar het risico op een scherpere daling is zeker toegenomen," waarschuwt de IMF-directeur. Ze roept beleidsmakers op zich voor te bereiden op een "serieuze verzwakking" door hun economieën weerbaarder te maken voor de heersende onzekerheden. Lagarde presenteerde de nieuwe voorspellingen tijdens het World Economic Forum in Davos, waar wereldleiders en bestuurders uit het bedrijfsleven bijeen zijn om de toestand in de wereld te bespreken.
maandag, 21, januari, 2019
Source: NOS Economie
Banken, verzekeraars en pensioenfondsen in Nederland zijn naast de risico's die te maken hebben met klimaatverandering en extreme weersomstandigheden, ook blootgesteld aan andere duurzaamheidsrisico's. Dat concludeert De Nederlandsche Bank na onderzoek bij 25 grote financiële instellingen. Samen vormen die ruim 80 procent van de financiële sector. DNB deed al eerder onderzoek naar klimaatgerelateerde financiële risico's. Nu heeft de centrale bank ook gekeken naar andere ecologische en maatschappelijke uitdagingen, zoals water- en grondstoffenschaarste, verlies aan biodiversiteit en de omgang met mensenrechten. De onderzochte financiële instellingen hebben allemaal duurzaamheidsbeleid geformuleerd, maar volgens DNB hebben ze de eigen doelstellingen "nog niet volwaardig geïntegreerd in de bedrijfsvoering". Zo ligt het percentage duurzame beleggingsportefeuilles onder de vijf procent. Toch geeft 68 procent van de klanten aan dat zij het "een beetje belangrijk" vinden dat hun geld duurzaam wordt geïnvesteerd. Uit het rapport blijkt "tegemoetkoming aan de wensen van klanten" de belangrijkste reden is om rekening te houden met duurzaamheid. Meer nog dan de beheersing van aan duurzaamheid gerelateerde risico's. Investeringen Bij de financiële instellingen staat er bijvoorbeeld 97 miljard euro aan investeringen uit die kwetsbaar zijn voor het gevaar van waterschaarste. Voor investeringen die kwetsbaar zijn vanwege de schaarsheid van bepaalde grondstoffen gaat het om 56 miljard euro. De Nederlandse Bank wil dat financiële instellingen duurzaamheidsrisico's beter in kaart brengen en waar nodig verminderen. Een concreet voorbeeld van een klimaatrisico is de droogte waar Australië in 2002 mee te kampen had. Dat leidde tot een afname van de groei van het bruto binnenlands product met een procentpunt en een afname van de toegevoegde waarde van de landbouw met 29 procent. Afgelopen zomer kreeg ook Nederland te maken met een periode van langdurige droogte die flinke schade aanrichtte aan de Nederlandse landbouwsector. De kleine tweeduizend bedrijven die onderdeel uitmaken van de beleggingsportefeuille van Nederlandse financiële instellingen, hebben 181.000 bedrijfslocaties in gebieden met extreme waterschaarste. Schaarste kan hier omslaan in tekorten waardoor de bedrijven niet of maar gedeeltelijk kunnen functioneren. Schaarste en biodiversiteit Ook het verlies aan biodiversiteit als gevolg van een verminderd aantal insecten vormt volgens het rapport van DNB niet alleen een bedreiging voor de mens maar ook voor de economie. Het leidt tot een verminderde opbrengst van gewassen als fruit, zaden en noten. In 2005 liep voor 153 miljard euro aan voedselproductie 'gevaar' vanwege het wegvallen van bestuiving. Ook kan een afname van diversiteit aan rassen de kwetsbaarheid van landbouwgewassen vergroten. Via de landbouw worden ook levensmiddelenbedrijven en financiële instellingen kwetsbaar. Ook kunnen overheidsmaatregelen om een en ander tegen te gaan risico's vormen voor sommige sectoren. Het aantal verschillende insecten is de afgelopen dertig jaar wereldwijd met zestig procent afgenomen. Schaarste en geopolitieke omstandigheden leiden ook tot een dreigend tekort aan bijvoorbeeld speciale metalen die gebruikt worden voor smartphones, accu's voor elektrische auto's, zonnepanelen en windmolens. Het gaat onder meer om kobalt, grafiet, indium, zilver en dysprosium. Winning van deze grondstoffen leidt verder ook tot schade aan het milieu en aantasting van de leefomgeving door afval. Meer inzetten op duurzaamheid Het is een van de redenen waarom de Nederlandse overheid en de Europese Unie vol inzetten op een circulaire economie waar dit soort schaarse grondstoffen zo veel mogelijk hergebruikt worden om problemen in de nabije toekomst te voorkomen. De Nederlandse financiële sector heeft 151 miljard aan investeringen uitstaan aan bedrijven die afhankelijk zijn van zogenoemde 'kritieke' grondstoffen. DNB wil dat financiële instellingen meer inzetten op duurzaamheid. Ook beveelt het aan dat de instellingen betere waarborgen ontwikkelen, zodat ze hun eigen duurzaamheidsbeloftes kunnen nakomen.
maandag, 21, januari, 2019
Source: NOS Economie
KPN liet anderhalve week geleden weten dat het de merknaam XS4ALL wil schrappen, maar een grote groep klanten en (oud-)medewerkers is het hier niet mee eens. Ze lanceerden de petitie 'XS4ALL moet blijven', die inmiddels zo'n 40.000 keer is ondertekend. De KPN-top wil nu met ze in gesprek. KPN maakte op 10 januari bekend dat het "op termijn" stopt met XS4ALL en alle activiteiten van het dochterbedrijf bij het eigen merk wil onderbrengen. Zowel van binnen als buiten het bedrijf werd daar hevig tegen geprotesteerd. Online regende het reacties, omdat veel mensen niet begrepen waarom het merk de nek om werd gedraaid. Voor hen staat XS4ALL door de historie van het bedrijf voor veel meer dan een merknaam. Historisch Ze zien XS4ALL als een sterk merk en een voorvechter van privacy en veiligheid. KPN, dat tegelijk stopt met de merknamen Telfort en Yes Telecom, denkt dat die waarden ook prima onder de eigen vlag kunnen voortbestaan. Het bedrijf kocht XS4ALL ruim twintig jaar geleden en heeft het merk altijd apart in de markt gezet. Op dit moment loopt er zelfs nog een reclamecampagne waarbij XS4ALL wijst op de lange historie van het bedrijf. Aan die historie komt als het aan KPN ligt binnen enkele jaren een eind. Blijven bestaan Oud-werknemer Kirsten Verdel probeert dit via de petitie samen met oud-collega's te voorkomen. Samen met onder andere oud-directeur Dokke Pelleboer en oud-woordvoerder Sjoera Nas hoopte ze op een paar honderd ondertekenaars, maar inmiddels gaat de teller richting 40.000. Dit weekend kreeg ze het nieuws dat KPN-top om tafel wil. Een datum is er nog niet, maar het gesprek moet binnenkort plaatsvinden. Verdel hoopt dat XS4ALL zelfstandig zal blijven bestaan. Het bedrijf zou winstgevend zijn, en daarom is er volgens hen geen noodzaak voor het schrappen van de merknaam. Bovendien hebben volgens de initiatiefnemers veel klanten van XS4ALL geen trek in het merk KPN. Zij zullen opstappen als het bedrijf met de merknaam stopt. Vraag is of KPN hier gehoor aan geeft. Het bedrijf wil zich via een hoofdmerk profileren met zoveel mogelijk gebundelde telecomdiensten (tv, internet, vast en mobiel bellen). Het plan is om in de loop van 2019 en 2020 XS4ALL, Telfort en Yes Telecom op te doeken. Klanten van die bedrijven kunnen dan bij KPN terecht.
maandag, 21, januari, 2019
Source: NOS Economie
De Chinese economie is vorig jaar met 6,6 procent gegroeid, vergeleken met een jaar eerder. Dat is de laagste groei in 28 jaar. Vorig jaar groeide de Chinese economie nog met 6,8 procent. Analisten verwachten voor volgend jaar een verdere vertraging van de groei. Hoewel de groeicijfers voor Nederlandse begrippen enorm zijn, is China zulke lage groeicijfers niet gewend. De afgelopen jaren was China, de tweede economische grootmacht ter wereld, goed voor bijna een derde van de wereldwijde economische groei. Handelsoorlog De vertraging werd verwacht en is mede het gevolg van de handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten. Daardoor daalden de investeringen en het consumentenvertrouwen. Om een scherpere daling van de groei te voorkomen, heeft de regering economische steun aangekondigd. Toch zal er geen vloedgolf aan stimuleringsmaatregelen komen. Die resulteren namelijk niet alleen in snelle groei, maar ook in een grote staatsschuld voor de Chinese overheid. Werkloosheid voorkomen Daarnaast streeft de communistische partij naar een solide groei die meer steunt op consumentenbestedingen en minder op handel en investeringen. Volgens analisten zal China wel willen voorkomen dat de groei te ver inzakt, omdat dat kan leiden tot meer werkloosheid en uiteindelijk tot onrust onder burgers. Hoe betrouwbaar de groeicijfers van het Chinese bureau voor de statistiek zijn, is de vraag. Sommige analisten gaan ervan uit dat de Chinese overheid de cijfers rooskleuriger voorstelt dan ze in werkelijkheid zijn.
maandag, 21, januari, 2019
Source: NOS Economie
In het derde kwartaal van vorig jaar stegen de huizenprijzen in ons land veel harder dan in andere Europese landen. Alleen in Slovenië was de stijging nog groter. In sommige landen van de Europese Unie was er zelfs een lichte daling, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Kadaster. In juli, augustus en september werd in Nederland een bestaand koophuis ruim 9 procent duurder. De gemiddelde prijs van een nieuwbouwwoning steeg met 17 procent. De gemiddelde stijging van die twee categorieën kwam uit op zo'n 10 procent. Slovenië was koploper met 15 procent. Dalende huizenprijzen in Italië en Zweden In Groot-Brittannië, Frankrijk en België zijn de prijsstijgingen een stuk kleiner: tussen de 2,6 en 3,1 procent. In de twee EU-landen Italië en Zweden daalden de huizenprijs respectievelijk met 0,8 procent en 2,1 procent. In de afgelopen drie jaar waren de verkoopprijzen van koopwoningen elk kwartaal hoger dan een jaar eerder. Toch lijkt er een einde te komen aan de gekte op de Nederlandse huizenmarkt, zei de NVM nog eerder deze maand. "In sommige regio's en met name Amsterdam zien we dat het plafond van voortdurende prijsstijgingen langzaam bereikt wordt", zei NVM-voorzitter Ger Jaarsma. Zo lag in het laatste kwartaal van 2018 de prijsstijging in Amsterdam voor het eerst in jaren onder het landelijk gemiddelde. Eerder maakte NOS op 3 een online special over de positie van starters op de woningmarkt. Bekijk 'm hieronder:
maandag, 21, januari, 2019
Source: NOS Economie
Het vermogen van miljardairs is vorig jaar wereldwijd verder toegenomen. Ze zagen hun gezamenlijke vermogen dagelijks met 2,5 miljard dollar stijgen, oftewel met 12 procent. Ontwikkelingshulporganisatie Oxfam Novib heeft dat berekend. Tegelijk nam het vermogen van de armste helft van de wereld volgens Oxfam Novib met 11 procent af. De organisatie concludeert dan ook dat de wereldwijde economische ongelijkheid verder is gestegen. Elk jaar brengt Oxfam Novib een rapport naar buiten met de wereldwijde vermogensverschillen. Al jaren luidt de conclusie dat de rijken rijker worden en de armen armer. Inmiddels beschikken de 26 rijkste mensen ter wereld over evenveel geld als de armste helft van de bevolking. In 2017 waren het 43 mensen met evenveel vermogen als de armste helft. Top-5 De economische ongelijkheid op de wereld wordt deels veroorzaakt door de dalende belastingtarieven op vermogen. En volgens Oxfam Novib speelt Nederland hier ook een bijzondere rol in. "Nederland staat op lijstjes waar je niet bij wilt horen. Volgens sommige onderzoeken staat Nederland in de top-5 van belastingparadijzen", zegt de nieuwe directeur van Oxfam Novib, Michiel Servaes. De door het kabinet aangekondigde maatregelen om brievenbusmaatschappijen aan te pakken zijn volgens Servaes niet genoeg. "Het gaat veel te traag. Belastingadviseurs en bedrijven kunnen ze eigenlijk heel makkelijk omzeilen." Bovendien is Oxfam Novib niet te spreken over het kabinetsbesluit om de winstbelasting te verlagen. Deze maatregel kan volgens de hulporganisatie andere landen verleiden om hetzelfde te doen, wat de ongelijkheid tussen arm en rijk verder zou vergroten. Sociale spanningen Zorgen over de toenemende ongelijkheid zijn niet nieuw en komen niet alleen van Oxfam Novib. Ook in Nederland heeft de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) geregeld gewaarschuwd over de groeiende kloof tussen arm en rijk. Uit diverse onderzoeken blijkt bovendien dat vermogensongelijkheid leidt tot maatschappelijke spanningen. Niet alleen de ongelijkheid neemt verder toe, dat geldt in delen van de wereld ook voor extreme armoede. Dat is bijvoorbeeld het geval in Afrika. Oxfam Novib, en ook de Wereldbank, betwijfelen of de VN-doelstelling wordt gehaald om in 2030 alle extreme armoede uit de wereld te hebben geholpen. Oxfam Novib publiceert het rapport een dag voor de start van het World Economic Forum in Davos, Zwitserland. Het centrale thema daar is globalisering.
maandag, 21, januari, 2019
Source: NOS Economie
Rijkswaterstaat is begonnen met het bergen van de zeecontainers die begin deze maand overboord sloegen van het megaschip MSC Zoe. Nog ruim 200 van de 291 verloren containers liggen ergens in de Noordzee. Spullen uit de containers spoelden aan op de stranden van de Wadden. De verloren lading is slechts een fractie van het totaal aantal containers op het schip: de MSC Zoe heeft een capaciteit van 19.000 containers. Bovendien is de verloren lading maar 0,001 procent van álle containers ter wereld: 25 miljoen. In de video hieronder leggen we je uit hoe er in 60 jaar tijd 25.000.000 containers zijn bijgekomen en waarom die container weleens de uitvinding van de eeuw is genoemd.
zaterdag, 19, januari, 2019
Source: NOS Economie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *