Economie

 

  Mobiele pinautomaten        MijnDomeinAuto     OfficeDeals     NHA Thuisstudie       Bekijk nu
Boerenorganisatie LTO is positief over de plannen die minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) vandaag heeft aangekondigd om de omslag te maken naar kringlooplandbouw, een duurzame vorm van landbouw. Maar boeren zeggen wel: let op dat producten door de maatregelen niet zóveel duurder worden dat de concurrentiepositie van Nederlandse boeren in gevaar komt. "Laten we ons niet in een avontuur storten dat ons veel ellende oplevert", aldus LTO-directeur Hans van den Heuvel. Minder export? Producten zullen duurder worden als ze duurzamer worden geproduceerd, voorspelt de minister. Ze wil afspraken maken over eerlijkere prijzen in de supermarkt, zodat de rekening niet alleen bij de boeren komt te liggen. Consumenten gaan dan meer betalen, maar dat mag misschien ook wel: voedsel is in Nederland nu "ongelooflijk goedkoop", aldus de minister. "Vroeger waren we ongeveer 20 procent van ons inkomen eraan kwijt, nu is dat zo'n 10 tot 12 procent." Landbouweconoom Petra Berkhout beaamt dat: "Wij betalen in Nederland heel erg weinig voor ons eten. We zijn verwend." Maar, zegt Berkhout, "kringlooplandbouw produceert minder, dus dan kunnen boeren ook minder exporteren. Dus als dit wordt doorgevoerd ga ik ervan uit dat de export minder wordt." Daar komt nog eens bij dat duurzamere, en dus duurdere, producten moeilijker te verkopen zijn in het buitenland. "Hoe meer lastig werkbare maatregelen, met kosten voor aanschaf van producten die je moet spuiten of strooien, hoe hoger de kostprijs wordt", zegt landbouwer Peter van Damme. Van Damme werkt samen met akkerbouwers, veehouders en bollenboeren om land uit te ruilen en zo de bodem gezond te houden. Hij wordt door de minister genoemd als voorbeeld voor boeren die duurzamer willen werken. Maar hij vreest dat als hij en z'n collega's nog duurzamer moeten gaan werken, de producten zo duur worden dat het buitenland ze niet wil hebben. "Dat is een risico en daar moet je wel rekening mee houden." Goed aanhaken bij rest van de wereld Minister Schouten heeft vijf experimenteergebieden aangewezen waar boeren straks mogen afwijken van geldende regels over bijvoorbeeld het uitrijden van mest. Ook probeert ze onder meer de veevoerregels te versoepelen zodat vee duurzamer voedsel mag krijgen waar minder landbouwgrond voor nodig is. De minister moet opletten dat die plannen "goed aanhaken bij de rest van de wereld", zegt LTO-directeur Hans van den Heuvel. "Wat belangrijk is dat we naar het internationale perspectief kijken. Anders gaan we hier heel stevige stappen nemen maar het verliezen van het buitenland omdat ze het anders doen." "We kunnen wel heel duurzaam doen", zegt Van Damme, "maar als wij onszelf uit de markt prijzen ben je zo klaar."
maandag, 17, juni, 2019
Source: NOS Economie
De landbouw moet duurzamer worden. Hierdoor moet volgens minister Schouten de focus niet meer op "zoveel mogelijk zo goedkoop mogelijk produceren, maar produceren met zo min mogelijk verlies aan grondstoffen en een zorgvuldig beheer van bodem, water en natuur." Dat maakt de landbouw wel duurder. De minister wil dat consumenten dus meer gaan betalen voor voedsel. Begin jaren 70 gaven we nog gemiddeld 20 procent van ons inkomen uit aan voeding, inmiddels is dat nog 10 procent, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De relatieve daling van uitgaven aan voedsel hebben volgens Peter Hein van Mulligen van het CBS voornamelijk te maken met het feit dat we welvarender zijn geworden. "Als landen rijker worden, geven ze relatief minder uit aan eten. Dat is wereldwijd zo", aldus Van Mulligen. Mensen gaan niet bij een twee keer zo hoog inkomen ook twee keer zoveel eten. "Er ontstaat dan ruimte voor een nieuwe auto of tv." "Wat ook meespeelt is de productiviteit in de landbouw. Die is in de laatste 50 jaar meer dan 11 keer zo hoog geworden." Ook dat leidt ertoe dat er een relatief kleiner deel van het inkomen uitgegeven wordt aan voeding. Lagere inkomens hardst geraakt Als het aan de minister ligt gaan consumenten dus een groter deel van hun inkomen uitgeven aan voedsel. Dit zal vooral gevolgen hebben voor de lagere inkomens. "Die geven relatief het meeste geld uit aan voedsel", aldus Van Mulligen. Er blijft simpelweg minder geld over nadat de boodschappen zijn gedaan. Hierdoor zullen hogere prijzen voor eten die groep het hardst raken. "Je maakt het leven duurder en dan moet er bezuinigd worden", zegt Gerrit Antonides, hoogleraar aan Wageningen University and Research en gespecialiseerd in consumentengedrag. Zo zouden lagere inkomens minder of goedkoper eten kopen of op andere kosten moeten bezuinigen. "Lage inkomens kopen nu al voornamelijk goedkoper voedsel, wat over het algemeen ook ongezonder is. Met zo'n verhoging voor duurzaam voedsel wordt dat alleen maar erger. Je helpt ze van de regen in de drup." Niet alleen geven hogere inkomens relatief minder uit aan voedsel, ook kopen ze al vaker duurzame producten. Hierdoor worden zij veel minder geraakt door verhoogde voedselprijzen, zegt Antonides. Duurzaam de standaard Er zijn volgens hem ook andere manieren om duurzaam voedsel aan de man te brengen. Met meer milieubewustzijn en besef van diervriendelijkheid, zijn mensen bereid meer te betalen voor duurzaam eten. Een andere optie zijn de duurzame groene labels op voedsel. "Normale voedingsproducten krijgen geen labels. Hierdoor is duurzaam voedsel nu de afwijkende vorm." Antonides raadt aan om het om te draaien. "Duurzaam zou de standaard moeten zijn en niet-duurzame producten zouden juist een label moeten hebben."
maandag, 17, juni, 2019
Source: NOS Economie
Schulden van eurolanden die te ruim begroten, moeten worden teruggedrongen. Landen die dat niet doen zouden harder moeten worden aangepakt. Dat valt op te maken uit een advies van de Raad van State aan de Tweede Kamer. Ook voor Nederland staat er een advies in: kijk nog eens of de schuldenlast van particulieren, zoals hypotheekschulden, verder omlaag moet. De Kamer heeft begin dit jaar om het advies gevraagd, omdat ze zich zorgen maakt over wat er gebeurt als landen binnen de zone zich niet aan afspraken houden. Dat was onlangs bijvoorbeeld nog het geval met Italië, dat voor dit jaar een begroting indiende die niet aan de regels voldeed. Daarnaast is de vraag wat er gedaan kan worden als meerdere landen en bankenstelsels tegelijk in de problemen komen. Nederland profiteert als handelsland relatief veel van het feit dat het deel uitmaakt van de eurozone, maar is daardoor ook kwetsbaar als het misgaat in de andere eurolanden. Deze maand bepaalt de Europese Raad voor de komende vijf jaar een plan van aanpak voor de nieuw aantredende Europese Commissie. Ook Nederland mag zich daar in mengen en zeggen wat er moet gebeuren om risico's in de eurozone te verkleinen. Het advies dat de Raad van State vandaag aan de Kamer presenteert is dus belangrijk, omdat het kan bijdragen aan de bepaling van het Nederlandse standpunt. Hoe staan we ervoor? Sinds het vorige advies van de Raad van State in 2017 is de economie van de eurozone erop vooruitgegaan. Volgens de Raad, het hoogste adviesorgaan van de regering, staan de begrotingen er over het algemeen beter voor. Ook de banken laten betere cijfers zien, onder meer doordat ze voor een deel van hun probleemleningen zijn verlost. De steunprogramma's voor probleemlanden zoals Griekenland, Ierland en Spanje zijn succesvol. Nadat de eurolanden door de crisis flink op de proef waren gesteld, zijn er maatregelen getroffen om het financiële stelsel weerbaarder te maken. Bijvoorbeeld door het invoeren van het Europees Stabiliteitsmechanisme, een noodfonds dat kan bijspringen als landen in de problemen raken. Daar waren ook hervormingen aan verbonden. Maar in landen die geen steun uit dat fonds ontvingen, blijven de nodige hervormingen nog achter. Het gebrek aan dit soort hervormingen zit de groei van de economie in de eurozone in de weg. De mogelijke groei zal de komende tijd naar verwachting blijven hangen rond de 1,25 procent. Sommige landen hebben aanhoudend een hoge overheidsschuld. Ook Nederland Ook in Nederland blijven de nodige hervormingen achter, concludeert de Raad. Nederland zou meer kunnen doen aan het risico dat onze economie loopt door de relatief hoge schulden van huishoudens in Nederland. Dat komt omdat veel Nederlanders een eigen huis en dus een hypotheek hebben. Zorgpunten zijn de aanhoudend lage rente van de ECB, die goedkoop lenen mogelijk maakt, en de snelgroeiende huizenprijzen. Ook zal de vergrijzing voor steeds hogere kosten zorgen. Risico's De vraag is of de eurolanden voldoende buffer hebben om tegenvallers straks op te vangen. Elf van de negentien hebben een hogere staatsschuld dan de vastgestelde norm (maximaal 60 procent van het bruto binnenlands product). Volgens de regels zouden die landen hun schulden in een 'bevredigend tempo' moeten terugdringen, en dat gebeurt te weinig. Het niet navolgen van die regels wordt bovendien niet genoeg gehandhaafd, omdat er te weinig wordt afgestraft met bijvoorbeeld financiële sancties. Als er een nieuwe recessie komt of de rentes omhoog gaan, kan dat voor problemen zorgen. En als er dan problemen zijn, dan is de kans nog te groot dat belastingbetalers daarvoor opdraaien. Banken en overheden zijn namelijk nog te sterk aan elkaar verbonden, constateert de Raad. Banken hebben nog steeds leningen en obligaties van overheden op hun balans staan. Volgens internationale regels mogen die als risicoloos gezien worden, waardoor banken er geen kapitaal voor hoeven aan te houden als zekerheid. Maar niet alle landen zijn even kredietwaardig. Neem bijvoorbeeld Italië. Daar nam de hoeveelheid overheidsschuld op de balans van banken afgelopen tijd juist weer toe. Dan kunnen landen en banken tegelijk in de problemen komen, wat de gevolgen flink versterkt. De Tweede Kamer zal zich nu in aanloop naar het Europees overleg over het advies van de Raad van State buigen. Morgenavond is er een debat.
maandag, 17, juni, 2019
Source: NOS Economie
Proeven met dierlijke mest, versoepeling van de veevoerregels en de aanpak van kortlopende pachtcontracten. Met die maatregelen wil minister Schouten de omslag maken naar 'kringlooplandbouw'. Een jaarlijkse investering van honderden miljoenen euro's moet daarbij helpen. Volgens de minister gaat het voortaan om het produceren van voedsel met zo min mogelijk nadelen voor natuur, milieu en klimaat, zegt ze in het AD. De duurzaam geteelde producten zullen wel duurder worden, waarschuwt Schouten. "Voedsel is ongelooflijk goedkoop geworden. Vroeger waren we ongeveer 20 procent van ons inkomen eraan kwijt, nu is dat zo'n 10 tot 12 procent." En die rekening wordt betaald door de boer die een laag inkomen heeft en door de natuur en het milieu die zwaarder worden belast, zegt Schouten. "Nu ligt het risico bij de boer. Als aan voedsel hogere eisen worden gesteld, onder meer voor dierenwelzijn, is een hogere vergoeding terecht." Ook supermarkten hebben daar volgens haar een rol in. Ze wil afspraken over een eerlijkere prijs voor de producten, en een geschillencommissie waar boeren terecht kunnen met klachten over eisen van afnemers. Ook wil Schouten dat het voor boeren makkelijker wordt om gezamenlijk te onderhandelen met supermarkten. Experimenteergebieden Om de kringlooplandbouw verder meer vorm te geven, wijst de minister vijf experimenteergebieden aan, waar boeren tijdelijk mogen afwijken van de geldende regels. In regio's in de Achterhoek, de Peel, Twente, Flevoland en Noord-Nederland mag bijvoorbeeld meer dierlijke mest worden uitgereden op het land, waardoor er minder kunstmest nodig is en het mestoverschot afneemt. Een totaal verbod op kunstmest komt er niet, omdat boeren hun land dan niet voldoende kunnen bemesten. "Maar ik steek nu geld en energie in de ontwikkeling van alternatieven, zodat we in de toekomst wél zonder kunstmest kunnen", zegt Schouten in de krant. Ook wil Schouten Brussel vragen om de versoepeling van veevoerregels, zodat kan worden gekeken naar insecten en zeewier als eiwitbron. "Voor de teelt van zeewier is geen schaarse landbouwgrond nodig." Met de aanpak van kortlopende pachtcontracten voor landbouwgrond wil de minister het voor boeren aantrekkelijker maken om hun land duurzaam te gebruiken. Een omslag in de landbouw is extra hard nodig door de streep die de Raad van State door het Nederlandse stikstofbeleid heeft gezet. Daardoor zijn duizenden vergunningen voor veehouders in gevaar gekomen. "Ik wil dat boeren nieuwe verdienmodellen vinden", zegt Schouten, "daar ga ik ze bij helpen." Vlees en vis Dat de voedingsmarkt verandert, bewijzen ook de nieuwste cijfers van het CBS over de prijs van eten. De afgelopen tien jaar steeg die prijs niet eerder zo snel. Vooral vlees en vis werden duurder, met een prijsstijging van 5 procent. Ook de prijs van brood en granen (bijna 4 procent) en zuivel (3 procent) steeg. Alle andere voedingsmiddelen werden gemiddeld 4 procent duurder. Bij die prijsstijgingen speelt ook de verhoging van het lage btw-tarief een rol. Die steeg begin dit jaar van 6 naar 9 procent.
maandag, 17, juni, 2019
Source: NOS Economie
ABN Amro-topman Kees van Dijkhuizen gaat volgend jaar weg bij de bank. Zijn termijn loopt tot 12 april en hij wil geen nieuwe termijn. Er is nog geen opvolger. De 63-jarige Van Dijkhuizen volgde twee jaar geleden Gerrit Zalm op. Hij was sinds 2013 financieel directeur bij de bank. Daarvoor had hij gewerkt bij zakenbank NIBC en had hij functies bij de ministeries van Economische Zaken en Financiën. Van Dijkhuizen zegt dat hij zich de komende maanden volledig zal inzetten voor de bank. Voorzitter Tom de Swaan van de raad van commissarissen zegt dat de raad trots is op de resultaten die Van Dijkhuizen heeft behaald. "De bank staat er goed voor en is goed op weg om zijn financiële doelstellingen te halen". De raad van commissarissen gaat op "een tijdige en ordelijke wijze" op zoek naar een opvolger. Die zal zowel binnen als buiten de bank worden gezocht, aldus de raad.
zondag, 16, juni, 2019
Source: NOS Economie
De Nederlandse scheepvaart maakt zich grote zorgen over de veiligheid in de Perzische Golf. Morgen overlegt de redersvereniging KVNR met het ministerie van Defensie over de escalerende situatie in de zee tussen Saudi-Arabië en Iran. Directeur Annet Koster van de redersvereniging hoopt van het ministerie meer te horen over wat er afgelopen week is gebeurd, want er is vooralsnog niet veel meer bekend dan dat er twee tankers in de Golf van Oman zijn geraakt door explosieven. "Er gaan veel verhalen rond. De een heeft het over kleefmijnen, de ander heeft het over torpedo's of kogels. Iran krijgt de schuld, maar dat land ontkent weer. We weten niet wat er is gebeurd." Speelbal in conflicten De incidenten leiden tot veel ongerustheid in de internationale scheepvaart. "Je ziet dat er schepen zijn aangevallen en het mag gewoon niet zo zijn dat de commerciële zeevaart een speelbal wordt in geopolitieke conflicten. Er is vorige maand een incident geweest. Nu was er weer een incident, maar hoe lang kun je nog van incidenten spreken als ze elkaar in rap tempo opvolgen?" De redersvereniging is benieuwd of Defensie en Buitenlandse Zaken met een advies voor de reders komen. De Noorse maritieme autoriteit heeft vandaag het advies aangescherpt en roept op om de Perzische Golf te mijden. "Dat is ook wel logisch. Een van hun schepen is daar getroffen." Britse marine stuurt fregatten Koster denkt niet dat Defensie morgen grote maatregelen aankondigt. "Ik verwacht niet meteen dat de Nederlandse overheid net als de Britten fregatten die kant op gaat sturen. Dat lijkt me op dit moment ook niet nodig." Volgens Koster wordt er in de Perzische Golf ook niet veel gevaren door Nederlandse reders. "De Nederlandse vloot kent weinig tankers die ruwe olie vervoeren. Wel varen er Nederlandse schepen die materialen voor de olieproductie afleveren." De bemanning van een van de olietankers die in brand stonden werd gered door een Nederlands schip dat onderweg was van Singapore naar Dubai. Ze hebben de 21 mensen aan boord genomen en overgezet op een Amerikaans fregat.
zondag, 16, juni, 2019
Source: NOS Economie
Politici en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties reageren overwegend positief op het besluit van leden van vakbonden FNV en CNV om in te stemmen met het pensioenakkoord. Premier Rutte noemt het goed en belangrijk nieuws voor Nederland als het akkoord doorgaat. Volgens hem ligt er een afgewogen pakket, dat de wensen van alle partijen zo goed mogelijk beantwoordt, zonder dat iemand helemaal zijn zin krijgt. Hij hoopt dat het wetsvoorstel om de AOW-leeftijd aan te passen, zo snel mogelijk kan worden behandeld. "Daar worden alle voorbereidingen voor getroffen." Ook minister Koolmees reageert verheugd op de instemming door FNV en CNV. "We hebben een goed akkoord voor een toekomstbestendig pensioenstelsel, Daarom ben ik erg blij met deze uitslag." Koolmees hoopt dat ook vakbond VCP akkoord gaat: "Dan kunnen we met de sociale partners beginnen met de uitwerking". Uit de regeringsfracties komen soortgelijke reacties: zij benadrukken de ruime steun. Ook de oppositiepartijen GroenLinks en PvdA, die zich eerder al achter de afspraken schaarden, spreken van goed nieuws. GroenLinks-leider Klaver benadrukt dat mensen in zware beroepen eerder kunnen stoppen met werken. Hij vindt dat de politiek nu snel moet regelen dat de AOW-leeftijd wordt bevroren. Ook PvdA-leider Asscher zegt het kabinet aan zijn beloften te zullen houden. Kritische reacties PVV-leider Wilders is juist teleurgesteld. Volgens hem worden de pensioenbelangen verkwanseld. Hij vindt het "gekkenwerk" dat "285.000 mensen van de FNV plus nog van wat andere bonden voor 17 miljoen Nederlanders beslissen dat de AOW-leeftijd naar 67 gaat en nog hoger". Ook de SP vindt dat een beter akkoord nodig is. Partijleider Marijnissen benadrukt dat de AOW-leeftijd blijft doorstijgen en volgens haar zijn er niet genoeg garanties dat mensen met een zwaar beroep op tijd kunnen stoppen met werken. "Wij zullen voorstellen blijven doen voor een eerlijk pensioen", voegt ze eraan toe. 50Plus-voorman Krol zegt dat het democratisch proces bij de FNV zijn beloop heeft gehad, maar hij betreurt de uitslag. Volgens hem wordt het grootste probleem, "de absurd lage rekenrente", niet opgelost. Krol vindt dat we "door de ongedekte cheques van het pensioenakkoord niet weten waar nu ja tegen hebben gezegd". 50Plus zal zich blijven inzetten voor een goed geïndexeerd pensioen. Werkgevers Werkgeversorganisaties MKB-Nederland, VNO-NCW en LTO Nederland reageren verheugd met het instemmen van FNV en CNV met het pensioenakkoord. "Nu komt het aan op snelle en zorgvuldige uitvoering van de gemaakte afspraken vanuit de stuurgroep van vakbonden, werkgevers en overheid, zodat mensen - ook diegenen die kritisch zijn over het akkoord- snel de positieve effecten gaan merken", staat in een verklaring. De werkgevers hopen dat ook de leden van de Vakcentrale voor Professionals (VCP) dinsdag achter het akkoord staan. ANBO Ouderenbond ANBO is opgelucht dat FNV het akkoord heeft aanvaard. "Ik ben heel blij dat deze stap is genomen", zegt directeur-bestuurder Liane den Haan. "Het verwerpen van het akkoord in 2010 heeft ons negen jaar stilgezet, met als gevolg dat de pensioenen 15 tot 20 procent minder waard zijn geworden. Nu moeten we doorpakken." FNV-voorzitter Busker is blij met het besluit van zijn vakbond. "Hiermee wordt het vertrouwen van jonge mensen in het pensioenstelsel hersteld."
zaterdag, 15, juni, 2019
Source: NOS Economie
De vakbonden FNV en CNV stemmen in met het pensioenakkoord, dat gesloten is met de werkgevers en het kabinet. Een zeer ruime meerderheid van de leden van beide bonden stemde voor, waarna het ledenparlement van de FNV en het bestuur van het CNV ook hun goedkeuring gaven. Daarmee lijkt de weg vrij, na een impasse van ruim 9 jaar, om hervormingen van het pensioenstelsel door te voeren: een belangrijk succes voor het Nederlandse poldermodel van overleg tussen de organisaties van werkgevers en werknemers en de overheid. Bij de FNV had het 105 leden tellende ledenparlement een doorslaggevende stem, na het online referendum onder de leden. De FNV-leden stemden met een meerderheid van 76 procent in met het akkoord, waarna het parlement met een meerderheid van 77 procent akkoord ging. De bond noemt de opkomst met 375.000 stemmen, ruim een derde van alle FNV-leden, hoog. Het is de hoogste opkomst bij een FNV-referendum ooit. Voorzitter Busker van de FNV maakte de uitslag bekend en vertelde wat de gevolgen zijn van het akkoord: Bij het CNV stemde 79 procent voor. Akkoord nu uitwerken Minister Koolmees reageert verheugd op de instemming door FNV en CNV. "We hebben een goed akkoord voor een toekomstbestendig pensioenstelsel, Daarom ben ik erg blij met deze uitslag." Koolmees hoopt dat ook vakbond VCP akkoord gaat: "Dan kunnen we met de sociale partners beginnen met de uitwerking". Uit de regeringsfracties komen soortgelijke reacties: zij benadrukken de ruime steun. Ook de oppositiepartijen GroenLinks en PvdA, die eerder al steun uitspraken, spreken van goed nieuws. GroenLinks-leider Klaver benadrukt dat mensen in zware beroepen eerder kunnen stoppen met werken. Hij vindt dat de politiek nu snel moet regelen dat de AOW-leeftijd wordt bevroren. Ook PvdA-leider Asscher zegt het kabinet aan zijn beloften te zullen houden. Gekkenwerk PVV-leider Wilders is juist teleurgesteld. Volgens hem worden de pensioenbelangen verkwanseld. Hij vindt het "gekkenwerk" dat "285.000 mensen van de FNV plus nog van wat andere bonden voor 17 miljoen Nederlanders beslissen dat de AOW-leeftijd naar 67 gaat en nog hoger". Ook de SP vindt dat een beter akkoord nodig is. Partijleider Marijnissen benadrukt dat de AOW-leeftijd blijft doorstijgen en volgens haar zijn er niet genoeg garanties dat mensen met een zwaar beroep op tijd kunnen stoppen met werken. "Wij zullen voorstellen blijven doen voor een eerlijk pensioen", voegt ze eraan toe. Sneller met pensioen, minder snel korten Nu de grootste en meest kritische bond heeft ingestemd lijkt de weg vrij om de afspraken te gaan uitvoeren. Vakcentrale VCP velt later deze week nog een oordeel. Eind vorig jaar leek een nieuw pensioenstelsel nog ver weg, na het uiteenspatten van het pensioenoverleg. Koolmees voerde daarna de druk op door aan te kondigen dat hij doorging met de hervorming van het stelsel. De bonden voerde acties en er kwamen extra toezeggingen. Op de korte termijn zullen vooral ouderen die de komende jaren met pensioen gaan merken dat ze hierdoor sneller kunnen stoppen. En gepensioneerden hebben de komende jaren minder kans dat er gekort wordt. Voor jongeren moet het nieuw stelsel het vertrouwen in de houdbaarheid van de pensioenen herstellen. Heet hangijzer Een stuurgroep moet nu gaan uitwerken hoe het akkoord in de praktijk precies uitgewerkt wordt. Heet hangijzer daarbij wordt de compensatie die nodig is om de leeftijdsgroep van 35 tot 55 jaar te ontzien. Die generatie heeft immers al meebetaald voor de ouderen voor hen, maar krijgt straks geen pensioen meer van de jongere generatie. Die rekening van ruim 60 miljard euro, ongeveer 4 procent van het totale pensioenkapitaal dat de fondsen nu in kas hebben, zal eerlijk verdeeld moeten worden over de generaties. Dat kan weer gevolgen hebben voor de hoogte van premies en de hoogte van de huidige en toekomstige pensioenen.
zaterdag, 15, juni, 2019
Source: NOS Economie
Negen jaar geruzie en gedoe over een nieuw pensioenstelsel komt vandaag tot een voorlopig hoogtepunt in een Van der Valk hotel in Apeldoorn. Het FNV-ledenparlement komt daar bijeen om zich uit te spreken over het pensioenakkoord. Een cruciaal oordeel, want formeel hebben de parlementsleden het laatste woord bij de FNV. Wat staat er op het programma? Om 12.00 uur sluiten de stembussen van het online-ledenreferendum. De ruim 1 miljoen FNV-leden hebben dan hun stem kunnen uitbrengen voor of tegen het pensioenakkoord. Ook kon 'geen mening' worden aangevinkt. Een uur later krijgt het FNV-bestuur een telefoontje van een notaris: de uitslag. Die wordt direct doorgegeven aan het ledenparlement. Dat bestaat uit vertegenwoordigers van sectoren en bonden binnen de FNV. Het referendum is raadgevend, het parlement hoeft de uitslag dus niet over te nemen. Rond 14.00 uur wordt een 'persmoment' voorzien. Voorzitter Han Busker presenteert dan de uitslag van het referendum én het beslissende oordeel van het ledenparlement. Mogelijk heeft het parlement meer dan een uur nodig. In dat geval verschuift de presentatie naar later in de middag of misschien zelfs de avond. Wie stemmen er? Onder de ruim 1 miljoen FNV-leden die in het referendum mogen stemmen, zitten volgens het CBS meer mannen dan vrouwen. Ruim de helft is tussen de 45 en 65 jaar oud en de meesten zijn hoger opgeleid. In Drenthe, Flevoland, Friesland, Groningen en Zeeland is een groter deel van de bevolking lid dan in de andere provincies. Het parlement bestaat uit 105 vertegenwoordigers van verschillende sectoren en vakbonden. Het zijn actieve vakbondsleden, net als de FNV'ers die de stakingsacties leidden om de pensioenleeftijd vast te zetten op 66. Wat staat er op het spel? Het pensioenakkoord. Dat gaat niet alleen over de mensen die nu een pensioen krijgen, maar ook over de 9 miljoen mensen die nu sparen voor hun pensioen. Én over de mensen die wel zouden willen sparen voor een pensioen, maar dat nu niet goed kunnen. In het pensioenakkoord zijn principe-afspraken gemaakt over een nieuw pensioenstelsel. Want het huidige stelsel, daar is iedereen het wel over eens, is niet meer houdbaar. Er zijn nieuwe afspraken nodig voor een betere en eerlijker verdeling van de gezamenlijke inleg, nu zo'n 1500 miljard euro. Is de uitslag te voorspellen? De eis dat de pensioenleeftijd bevroren moet worden op 66 jaar komt niet terug in het pensioenakkoord. Dat voorziet in een geleidelijke verhoging van de pensioenleeftijd naarmate de gemiddelde levensverwachting stijgt. Daar was kritiek op tijdens informatieavonden die de FNV de afgelopen dagen hield. Ook de mogelijkheden om eerder te stoppen voor mensen met een zwaar beroep stuiten op bezwaar; die zouden te beperkt zijn. Daarnaast wordt de mate waarin pensioenen in het nieuwe stelsel meestijgen met de prijzen door een deel van de FNV'ers te min gevonden. Ook nieuwe regels voor het berekenen van de pensioenbuffers, die deze week naar buiten kwamen, schoten FNV'ers in het verkeerde keelgat. Door die nieuwe regels kunnen pensioenen mogelijk minder meestijgen met de prijzen. FNV-voorzitter Busker vindt het pensioenakkoord de best haalbare deal, maar het is al met al nog geen gelopen race. Veel zal afhangen van de uitslag van de ledenraadpleging en in hoeverre het parlement zich daarnaar wil voegen. Wat als? Als het ledenparlement Busker steunt, kan er verder worden gegaan met de hervorming van ons pensioenstelsel, volgens het akkoord dat daar vorige week over werd gesloten. Het CNV stemde zaterdagochtend al in met het akkoord, de VCP zal naar alle verwachting komende week volgen. Stemt het FNV-ledenparlement tegen, dan is formeel de handtekening van FNV-voorzitter Busker onder het pensioenakkoord waardeloos. Zonder akkoord gaat de pensioenleeftijd sneller omhoog. Ook zullen enkele fondsen méér moeten gaan korten op pensioenuitkeringen dan mét een akkoord. Bij een 'nee' van de FNV betreedt 'de polder' (het overleg tussen werkgevers, werknemers en kabinet) nog niet eerder begaan terrein. Zal het resultaat van negen jaar moeizaam onderhandelen zonder meer in de prullenbak verdwijnen? Dat is moeilijk voor te stellen. Maar hoe het dan verder moet? Werknemers, de vakbonden dus, zijn in zekere zin mede-eigenaren van de pensioenfondsen, want ze zitten in de besturen die bepalen hoe de pensioenfondsen opereren. Ze zijn dus nodig om het huidige stelsel te vervangen door een nieuw systeem. "Er is géén plan-B" klonk het vaak de afgelopen dagen, ook premier Rutte zei het gistermiddag na de ministerraad nog maar eens. Maar daarnaast geldt evenzeer dat om het onhoudbare pensioenstelsel houdbaar te maken, werkgevers, werknemers en kabinet tot elkaar veroordeeld zijn en blijven.
zaterdag, 15, juni, 2019
Source: NOS Economie
Het CNV schaart zich definitief achter het pensioenakkoord. Het algemeen bestuur volgt daarmee de uitslag van de ledenraadpleging. 79 procent van de CNV-leden stemt in met het akkoord dat moet leiden tot een nieuw pensioenstelsel. Van de ruim 260.000 leden hebben er zo'n 40.000 een stem uitgebracht. CNV-voorzitter Arend van Wijngaarden is daar tevreden over. "Een prima opkomst. Deze uitslag is representatief voor wat onze leden er van vinden," zegt hij. Overeenstemming Werknemers, werkgevers en het kabinet bereikten vorige week overeenstemming over waar het naar toe moet met onze pensioenen. Alle partijen zijn het er over eens dat het huidige stelsel niet meer houdbaar is. Maar hoe het dan wel moet, daar werd negen jaar lang moeizaam over onderhandeld. Het gaat onder meer over de pensioenleeftijd, de mate waarin beleggingsrisico's doortellen in pensioenpremies en uitkeringen en de mogelijkheden om een persoonlijk potje op te bouwen, in plaats van collectief te sparen. De principe-afspraken die er nu liggen, zijn ondertekend door de voorzitters van vakbonden FNV, CNV en VCP. Maar voor een definitief groen licht willen de bonden eerst nog de leden raadplegen. Het CNV is de eerste die met uitsluitsel komt. De FNV volgt later vandaag, de VCP geeft zijn eindoordeel volgende week. Vakbonden willen betrokken blijven Van Wijngaarden benadrukt dat de steun van zijn bond rust op de afspraak dat de vakbonden betrokken blijven bij de verdere uitwerking van het akkoord. "Er gaan alleen nieuwe wetten naar de Tweede Kamer als de stuurgroep daar ja tegen heeft gezegd." Van Wijngaarden doelt op de stuurgroep die een nieuw pensioenstelsel gaat ontwerpen, op basis van het akkoord. In de stuurgroep zitten onder anderen vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers.
zaterdag, 15, juni, 2019
Source: NOS Economie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *