Economie

 

MijnDomeinAuto    MobielePin    InternetSecurity   OfficeDeals   NHA Thuisstudie     Bekijk nu

Hoge huren, weinig ruimte en vieze woningen: vakbond FNV krijgt steeds meer klachten hierover binnen van buitenlandse uitzendkrachten. Maar omdat in veel gevallen het uitzendbureau zowel de werkgever als huurbaas is, durven volgens de vakbond veel arbeidsmigranten niets te melden uit angst zowel hun baan als bed te verliezen. De vakbond vraagt hier al langer aandacht voor maar ziet het aantal klachten nu verder oplopen. Maandelijks gaat het om tientallen klachten. De bond vermoedt dat die slechts het topje van de ijsberg zijn. Behalve angst voor het verlies van werk en woning, zouden de arbeidsmigranten ook niet altijd de weg weten naar vakbonden. "Sinds wij echt op de terreinen komen waar ze worden gehuisvest, krijgen we veel meer inzicht over de misstanden op sommige plekken", zegt Bart Plaatje van de FNV. De brancheorganisaties voor uitzendbureaus zijn ook niet blij met de dubbele petten van werkgever én huurbaas, zeggen ze. Maar huisvesting is volgens de uitzendbureaus een belangrijk punt om arbeidsmigranten naar Nederland te krijgen. "Er is op dit moment geen professionele markt voor de huisvesting van arbeidsmigranten", zegt Jurriën Koops, directeur van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU). Maar om uitzendkrachten vanuit het buitenland naar Nederland te trekken, is passende woonruimte belangrijk. "Nederland staat echt stil als arbeidsmigranten morgen besluiten niet meer te komen." De meeste uitzendkrachten uit het buitenland krijgen via hun uitzendbureau woonruimte. Meer dan 180.000 arbeidsmigranten waren vorig jaar via een uitzendbureau werkzaam in Nederland. Ruim 130.000 van hen huurden via het uitzendbureau huisvesting en hadden het uitzendbureau dus ook als huurbaas, blijkt uit cijfers van de ABU en de branche-organisatie NBBU. Malafide uitzendbureaus Deze aantallen zijn volgens de vakbond in werkelijkheid veel hoger. Er werken ook buitenlandse uitzendkrachten in Nederland via uitzendbureaus die niet zijn aangesloten bij deze verenigingen. Daarnaast zijn er ook malafide uitzendbureaus die voor zeer slechte huisvesting zorgen. Precieze aantallen zijn niet bekend. Deze malafide uitzendbureaus hebben een verdienmodel hebben gevonden in de huisvesting van arbeidsmigranten. Dat bleek ook al eerder uit het jaarverslag van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Maar het probleem ligt niet alleen bij de malafide uitzendbureaus die dit verdienmodel hebben gevonden. Ook bij de grote bekende uitzendbureaus gaan er dingen het mis, zegt de FNV. De dubbele pet van de uitzendbureaus als huurbaas en werkgever, maakt de buitenlandse werknemer kwetsbaar en te afhankelijk. Bij het verliezen van hun werk verliezen de buitenlandse uitzendkrachten vaak ook hun bed of kamer. Daarnaast krijgt de FNV krijgt ook veel klachten over de kwaliteit van de huisvesting. Vaak zouden meerdere mensen op een kamer slapen en slechts een bed huren. Werknemers zouden vrijwel niet durven te klagen over slechte omstandigheden in huizen, ze zouden gekort kunnen worden op het aantal uren dat ze mogen werken. Bovendien is de woonruimte veel te duur voor wat het is, volgens de FNV. Honderd euro per week per bed is een gangbare prijs, zegt de vakbond. "Het geld stroomt binnen nog voordat de uitzendkrachten een uur hebben gewerkt." 'Kostenpost, geen verdienmodel' Volgens de brancheorganisaties klopt dat niet. Buitenlandse uitzendkrachten zijn op dit moment gemiddeld wel bijna honderd euro per week kwijt voor een bed op een kamer die ze vaak delen met iemand. "Maar deze kosten zijn inclusief internet, gemeentelijke belastingen en service die er vanuit de uitzendbureaus gegeven wordt", zegt Koops. De prijzen voor de kamers kun je volgens hem dan ook niet een op een vergelijken met bijvoorbeeld studentenkamers. "Huisvesting is voor de meeste uitzendbureaus een kostenpost en geen verdienmodel." Tekort aan woningen Er is een schrijnend tekort aan woningen voor arbeidsmigranten, stellen zowel de ABU als de NBBU. Volgens hun berekeningen is er op dit moment een tekort van minstens 120.000 bedden. Veel gemeenten zouden niet zitten te wachten op de huisvesting van arbeidsmigranten. Voor de NBBU is het reden om begin december een brief te sturen naar minister Koolmees om hun zorg te uiten over zowel het tekort als de kwaliteit van de woningen. Zowel de FNV als uitzendbureaus willen af van de dubbele pet en kijken daarvoor richting het kabinet en gemeenten. Meer woningen en meer toezicht op de huidige huisvesting worden door alle partijen gezien als de oplossing. Het is nu wachten op een reactie van het kabinet. Naar verwachting komt Koolmees daar binnenkort mee. Nieuwsuur komt vanavond (22.00 uur, NPO 2) ook met politieke reacties op de kwestie.
zondag, 15, december, 2019
Source: NOS Economie
Vakbond CNV pleit vandaag voor een 30-urige werkweek. Zo'n kortere werkweek zou stress, ziekteverzuim en burn-outs tegengaan. Klinkt goed, maar werkgevers zijn kritisch: met kortere werkweken is hun personeel straks nog minder vaak beschikbaar, op een toch al krappe arbeidsmarkt. Het CNV komt in ieder geval met een hoop cijfers om zijn oproep kracht bij te zetten. De vakbond hield een enquête onder 3000 werknemers, waarin bijna de helft van de ondervraagden aangeeft knel te zitten tussen werk, privé en andere verplichtingen. Ook concludeert het CNV dat een werkweek van 30 uur in plaats van 40 of 36 uur een groot draagvlak heeft. Fulltime en parttime Hoeveel uur werken we nu eigenlijk gemiddeld? In Nederland wordt een werkweek van 35 uur of meer beschouwd als voltijds. Maar gemiddeld werken we een stuk minder: 31 uur. Dat komt doordat bijna de helft van de mensen in deeltijd werkt, blijkt uit cijfers van het CBS: ruim 4,4 miljoen mensen (onder wie meer dan 3 miljoen vrouwen) werken minder dan 35 uur per week, tegen ruim 4,5 miljoen fulltimers. Vrouwen werken gemiddeld 26 uur per week, mannen 36 uur. In juli was het precies honderd jaar geleden dat de achturige werkdag in Nederland werd ingevoerd. Bekijk hoe onze werkweek zich de afgelopen eeuw heeft ontwikkeld: Onze werkweek is de afgelopen decennia geleidelijk korter geworden. In 1996 werkten we gemiddeld nog 36,7 uur per week, in 2010 was dat afgenomen tot 34,4 uur, en nu dus tot 31 uur. Volgens arbeidseconoom Joop Schippers past die ontwikkeling bij een beweging die al veel langer aan de gang is, zo zei hij in juli tegen de NOS. "Bij een stijgende welvaart gaan we meer uitgeven aan consumptiegoederen en willen we meer vrije tijd. Dat is al zo sinds de tweede helft van de negentiende eeuw. Eerst werden kinderen tot een bepaalde leeftijd vrijgesteld van arbeid, daarna ouderen en vervolgens zijn we gaan snijden in de uren. Die beweging gaat gewoon door." Schippers sloot niet uit dat we over twintig jaar en 32-urige werkweek als de standaard zien. Hij ging daarmee dus iets minder ver dan wat CNV nu voorstelt. De vakbond kijkt in zijn overwegingen overigens niet zozeer naar historische ontwikkelingen, maar meer naar het welzijn van werknemers. "Met deze alarmerende cijfers trekken wij aan de noodrem", zegt CNV-voorzitter Piet Fortuin. Hij doelt op onderzoek van TNO, waaruit blijkt dat vorig jaar 1,3 miljoen werknemers last hadden van burn-outverschijnselen. In de CNV-enquête zegt 54 procent van de ondervraagden een hoge werkdruk te ervaren, 16 procent zegt tegen een burn-out aan te zitten. "Dit vraagt om een nieuwe balans", aldus Fortuin, "waarmee werkenden werk en privé beter kunnen combineren en minder vatbaar zijn voor ziekteverzuim en burn-outs." Minder werken, evenveel verdienen Langdurig ziekteverzuim door burn-outs kost werkgevers veel geld. Volgens TNO was deze kostenpost vorig jaar 2,8 miljard euro, 300 miljoen meer dan in 2017. "Als de kosten voor het ziekteverzuim dalen, ontstaat er weer loonruimte voor werkgevers", zegt Fortuin. Minder werken voor hetzelfde salaris - of zelfs een hoger salaris - zou in theorie dus mogelijk zijn. Ook hoopt de vakbond dat met een kortere werkweek mannen en vrouwen zorgtaken beter verdelen. Dat kunnen vrouwen makkelijker carrière maken en een beter pensioen opbouwen. Averechtse werking? Tegenstanders van een kortere werkweek wijzen erop dat in Nederland vergeleken met andere Europese landen al relatief kort gewerkt wordt. En werkgevers zeggen dat er door de krapte op de arbeidsmarkt juist behoefte is aan een langere werkweek. "De grote uitdaging voor Nederland is, ook gezien de vergrijzing, heel anders: hoe kunnen we met onze deeltijdcultuur juist méér uren gaan werken?" zeiden VNO-NCW en MKB-Nederland eerder dit jaar. De werkgeversorganisaties benadrukten dat korter werken averechts werkt, omdat dit extra druk zet op sectoren die het nu al moeilijk hebben, zoals de zorg, de politie en het onderwijs. Ook arbeidsmarkthoogleraar Ton Wilthagen ziet de 30-urige werkweek niet zitten: Het voorstel voor een 30-urige werkweek gaat overigens lijnrecht in tegen de plannen die het kabinet vrijdag presenteerde. Het kabinet wil juist dat Nederlanders meer gaan werken, met name vrouwen. Met investeringen in onder andere de kinderopvang moet de arbeidsparticipatie vergroot worden. Dat is nodig, zegt het kabinet, om de effecten van de vergrijzing tegen te gaan.
zaterdag, 14, december, 2019
Source: NOS Economie
Na maanden van onderhandelen en acties hebben de vakbonden en de ziekenhuizen overeenstemming bereikt over een nieuwe cao. Ziekenhuismedewerkers krijgen een loonsverhoging van 8 procent in twee jaar tijd, meldt vakbond FNV. Per 1 januari aanstaande krijgt het ziekenhuispersoneel er 5 procent bij, gevolgd door nog eens 3 procent extra op 1 januari 2021. Ook krijgen ze een eenmalige uitkering van 1200 euro. Om de zorgsector aantrekkelijker te maken gaan ook salarissen voor leerlingen en stagiairs omhoog. Daarnaast wordt de vergoeding voor onregelmatigheid hoger; ongeveer de helft van het zorgpersoneel werkt onregelmatig. Langer slapen "Wat heel erg belangrijk is, is dat we een aantal afspraken hebben gemaakt die de flexibiliteit van de medewerker omlaag brengen. Dus dat betekent minder werkdruk, zei FNV-onderhandelaar Elise Merlijn vanochtend in het NOS Radio 1 Journaal. "De concrete afspraak is bijvoorbeeld gemaakt dat als mensen extra diensten moeten draaien, daar een behoorlijke vergoeding tegenover staat. En mensen die na een bereikbaarheidsdienst zijn gebeld, mogen ook langer doorslapen dan in het verleden." Onder het personeel van ziekenhuizen was veel onvrede over de hoge werkdruk en uitblijvende loonsverhogingen. Vorige maand hield het verplegend personeel een grote actiedag waardoor veel ziekenhuizen alleen voor spoedeisende hulp open waren. Daarna werd een verkenner aangesteld om de impasse te doorbreken. Actievoeren loont De gesprekken duurden de hele vrijdagavond en liepen tot diep in de nacht door. "De druk van de ziekenhuismedewerkers heeft absoluut geholpen. We hebben dit met elkaar bereikt. Actievoeren in de ziekenhuizen loont", concludeert FNV-onderhandelaar Merlijn. "De werkgevers waren het nu goed zat om zo tegenover elkaar te staan, ze wilden graag schouder aan schouder het nieuwe jaar in. Met dit akkoord hopen ze te laten zien dat ze achter hun medewerkers staan die ze in hun ziekenhuis keihard nodig hebben." Het akkoord moet nog wel worden voorgelegd aan de leden van de bonden. "De ziekenhuismedewerkers die maandenlang actie hebben gevoerd voor deze cao, moeten zich kunnen vinden in het eindresultaat voordat wij onze handtekening onder dit zwaar bevochten akkoord kunnen zetten", aldus Merlijn.
zaterdag, 14, december, 2019
Source: NOS Economie
Het CNV wil dat werknemers binnenkort geen weken meer maken van 36 tot 40 uur, maar van 30 uur. De nieuwe CNV-voorzitter Piet Fortuin zegt in interviews met het FD en De Telegraaf dat zijn vakbond zich bij cao-onderhandelingen voor gaat inzetten. Fortuin maakt zich zorgen over burn-outs en ziekteverzuim en wil dat mensen werk en privé beter kunnen organiseren. "De werkdruk is momenteel enorm en we maken elkaar helemaal gek", zegt hij. De CNV-voorman verwacht dat werknemers voor de korte werkweek wel hetzelfde salaris kunnen behouden. Minder ziekteverzuim leidt tot lagere kosten voor werkgevers, zegt Fortuin. Ook kunnen loonsverhogingen worden vervangen door meer vrije tijd en wil het CNV bij minister Koolmees pleiten voor lagere loonheffing. Werkgevers reageren afwijzend op het idee van het CNV. Zij zeggen dat er door krapte op de arbeidsmarkt juist behoefte is aan een langere werkweek.
zaterdag, 14, december, 2019
Source: NOS Economie
De VS en China zijn het eens over een pakket aan maatregelen waarmee de handelsoorlog afkoelt. Dat bevestigt president Trump op Twitter, nadat de Chinese regering op een persconferentie had bekendgemaakt dat er afspraken zijn gemaakt. Trump blaast een nieuwe ronde van importheffingen af. Verder wordt een deel van eerder ingevoerde importtarieven naar beneden bijgesteld. In ruil daarvoor belooft China meer Amerikaanse landbouwgoederen te kopen. Het pakket maatregelen zou na bijna twee jaar bakkeleien en steeds verdere escalatie, de eerste concrete stap richting een handelsakkoord zijn. Maar veel meer dan een pauze is het ook weer niet, want de complexere vraagstukken zijn nog niet opgelost. Zo zijn er nog geen afspraken over Chinese subsidie aan staatsbedrijven, die wereldwijd steeds geduchtere concurrenten van westerse bedrijven vormen. Ook de toegankelijkheid van China voor die westerse bedrijven, en het verplicht moeten delen van intellectueel eigendom, blijft een groot issue. "Dit zijn de makkelijke stappen", zegt Steven Brakman, hoogleraar internationale economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Raoul Leering van ING stemt daarmee in. "De heikele punten worden doorgeschoven", zegt hij. "Een andere Amerikaanse eis is dat China stopt met het direct of indirect subsidiëren van Chinese bedrijven die over de grens actief zijn. Dat ligt veel moeilijker." Belangrijke eerste stap Maar dat betekent niet dat dit zogenoemde 'fase 1'-akkoord geen belangrijk moment is. Minister Kaag beschouwt de toenadering tussen de Verenigde Staten en China als een "belangrijke eerste stap". Maar ze voegt eraan toe dat het complex blijft. "Ik ben hoopvol, maar ook een realist, dus prijs nooit de dag voor het avond is."
vrijdag, 13, december, 2019
Source: NOS Economie
Het kabinet wil de economie de komende twintig jaar extra aanjagen om de inkomens van huishoudens te kunnen laten groeien. Het is bang dat de welvaartstoename vooral gaat naar de collectieve lasten, maar niet naar de huishoudens. Dit kabinet wil daarom plannen ontwikkelen om de economische groei verder te stimuleren, staat in de 'groeibrief' die het vanmiddag heeft gepubliceerd. Deze regeerperiode zouden al beslissingen moeten worden genomen over investeringen in de toekomst, maar vooral volgende kabinetten zouden geld moeten vrijmaken. Niet vrijblijvend Toch is het maken van plannen niet vrijblijvend, zegt minister Wiebes van Economische Zaken. "Als we niets doen, gaat de verwachte economische groei op aan de stijgende kosten van de collectieve voorzieningen", benadrukt hij. Volgens Wiebes kunnen we de komende jaren niet om de stijgende kosten van bijvoorbeeld de zorg, de pensioenen en defensie heen. "Net als de afgelopen decennia. Ondanks de crisis is de welvaart de afgelopen twintig jaar met zo'n 20 procent gestegen, maar de inkomens van de huishoudens niet. Ze verwachten dat ze er de komende jaren wel wat bij krijgen. Het kabinet wil ook dat de mensen het echt gaan voelen, maar dat gaat niet vanzelf." De bewindslieden willen het 'verdienvermogen van Nederland' versterken door in te zetten op een 'top-6', zoals Wiebes het noemt. "Er zijn gedurfde stappen nodig, veel groter dan we tot op heden namen. De ideeën zijn niet nieuw. We weten eigenlijk al heel lang wat we moeten doen, maar het gaat om het lef om het ook echt te doen." Onderwijs op topniveau Het kabinet wil het basis- en middelbaar onderwijs weer op topniveau krijgen. Daarvoor zou een volledig nieuwe leermethode ontwikkeld moeten worden om kinderen op hun eigen niveau zo goed mogelijk te stimuleren. Verder zouden mensen zich tijdens hun hele loopbaan moeten blijven ontwikkelen. "Een leven lang leren", noemt het kabinet dat. Ook wil het de trend keren om steeds meer in deeltijd te werken. "We willen mensen niet verplichten voltijds te werken, maar we willen het wel makkelijker maken." De andere speerpunten liggen voor de hand. "Internationale organisaties wijzen er al veel langer op dat Nederland meer moet investeren in onderzoek en ontwikkeling", zegt Wiebes. Hij wil dat in Nederland wetenschappelijk onderzoek, research en ontwikkeling in het bedrijfsleven en start-ups veel nauwer in samenspraak opereren. De economie kan ook alleen maar groeien als de infrastructuur fors wordt ontwikkeld. Klimaatopgave biedt kansen Volgens het kabinet biedt de klimaatopgave ook kansen voor de Nederlandse economie. "We staan voor drie grote transities: in de landbouw, in de energiesector en in de zware industrie. Als we dat goed doen, wordt Nederland een aantrekkelijk vestigingsland voor nieuwe industrie en bedrijvigheid. Doen we het verkeerd, prijzen we ons uit de markt en veroudert onze economie." De nieuwe visie op economisch beleid is een grote verandering ten opzichte van de nu zeer terughoudende opstelling van de overheid. Het devies nu is vooral niet in te grijpen in de markt. Volgens Wiebes moet dat anders, zoals ook al te zien is bij het klimaatbeleid. "We onderkennen hiermee dat er veel meer regie van de overheid nodig is om ontwikkelingen in gang te zetten. We onderkennen ook dat er forse investeringen van de overheid nodig zijn." Het kabinet zegt nog niet waar dat geld vandaan moet komen. In het voorjaar wil het de plannen voor een investeringsfonds bekendmaken.
vrijdag, 13, december, 2019
Source: NOS Economie
Pieter Hasekamp wordt de nieuwe directeur van het Centraal Planbureau (CPB). Het kabinet heeft hem benoemd als opvolger van Laura van Geest op, die naar de Autoriteit Financiële Markten vertrekt. Het CPB maakt economische prognoses en analyses en geldt als de rekenmeester van het kabinet. De econoom Hasekamp (54) is nu topambtenaar bij het ministerie van Financiën. Daarvoor was hij onder meer directeur van Zorgverzekeraars Nederland en ambtenaar op het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De benoeming van Hasekamp gaat in op 1 maart.
vrijdag, 13, december, 2019
Source: NOS Economie
Flexwerkers moeten vaker gevaarlijk werk doen dan mensen met een vast contract. Ze moeten bijvoorbeeld vaker werken met gevaarlijke stoffen. Uitzendkrachten en oproepkrachten hebben relatief meer kans op een bedrijfsongeval, blijkt uit een onderzoek dat de Sociaal-Economische Raad heeft laten uitvoeren. Voor het onderzoek werden uitzendkrachten ondervraagd. Zij geven aan dat ze behoefte hebben aan maatregelen tegen fysiek zwaar werk. De verantwoordelijkheid van werkgevers is voor hen minder goed geregeld. Vooral zzp'ers in specifieke sectoren hebben te maken met zwaardere omstandigheden. In de bouw, het onderwijs, de cultuur, sport en recreatie doen ze significant zwaarder werk dan vaste krachten. Daar tegenover staat dat mensen met een vast contract relatief vaker een hoge werkdruk hebben. Doden Uit het onderzoek komt geen harde aanbeveling naar voren. Er wordt geadviseerd om meer onderzoek te doen naar de relatie tussen het soort arbeidscontract en de aard van het werk. Eerder bleek dat het aantal bedrijfsongevallen oploopt. Vorig jaar waren er 4 procent meer ernstige ongevallen dan een jaar eerder. In 2018 waren er 71 dodelijke ongevallen, 17 meer dan een jaar eerder. De meeste doden vielen in de bouw.
vrijdag, 13, december, 2019
Source: NOS Economie
Nederland moet zich bij de aanpak van de stikstofcrisis niet alleen richten op het nemen van stikstofbeperkende maatregelen. Om op lange termijn de bouw en de agrarische sector de ruimte te geven, kan ook aan andere maatregelen worden gedacht, stelt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Dat instituut doet onderzoek naar de gevolgen van beleid op het gebied van milieu, natuur en ruimte. De reden dat stikstofuitstoot in Nederland moet worden teruggebracht, is dat na een uitspraak van de Raad van State natuurgebieden beter moeten worden beschermd en dat de kwaliteit van de natuur in deze gebieden moet worden verbeterd. Dat kan door het terugbrengen van stikstof, maar ook door bijvoorbeeld andere maatregelen te nemen, zoals het samenvoegen van kleine stukken natuur tot grotere aaneengesloten gebieden en verbetering van de waterkwaliteit. Nieuw instituut Het planbureau pleit voor een nieuw wetenschappelijk instituut dat per gebied een oordeel velt over de ecologie. Voor de korte termijn is het nemen van stikstofbeperkende maatregelen onvermijdelijk, vooral bij de landbouw, gezien de omvang van de uitstoot in die sector, zegt het PBL. De boeren trokken dit najaar de betrouwbaarheid van de stikstofmetingen van het RIVM in twijfel, en daarmee ook de noodzaak voor het kabinet om maatregelen te nemen. Om dit in de toekomst te voorkomen, zou een stikstofakkoord moeten worden gesloten, waarin alle partijen meebeslissen over de te gebruiken meettechnieken, schrijft het PBL.
vrijdag, 13, december, 2019
Source: NOS Economie
Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek brengen Nederlandse autobezitters volgend jaar gezamenlijk 147 miljoen euro meer op aan wegenbelasting dan in 2019. Het CBS deed onderzoek naar de begrotingen voor 2020 van het Rijk en de provincies. Die stijging wordt veroorzaakt doordat er meer auto's zijn, de tarieven voor de wegenbelasting worden verhoogd en door de invoering van de fijnstoftoeslag voor dieselauto's. Die extra euro's gaan deels naar het Rijk en deels naar de provincies. Aan het Rijk betaalt iedereen volgend jaar meer wegenbelasting door een inflatiecorrectie. Hoeveel je precies moet betalen hangt af van de gewichtsklasse van de auto en van de brandstof waarop de auto rijdt. Provinciale wegenbelasting Maar ook aan de provincie betaal je wegenbelasting, de opcentenheffing. Het gros van de Nederlandse provincies gaat die volgend jaar verhogen. Dat bedrag komt bovenop de heffing aan het Rijk, die voor autobezitters in heel Nederland geldt. Hoe hoog de opcentenheffing is mogen provincies zelf bepalen, en dat verschilt nogal. Zo betaal je in Noord-Holland, de goedkoopste provincie, gemiddeld slechts 68 procent. Terwijl je in Drenthe gemiddeld zo'n 92 procent betaalt. Voor een benzineauto met een gewicht van 1200 kilo betaal je daardoor in Noord-Holland 139 euro per kwartaal, terwijl je voor dezelfde auto in Drenthe 156 euro per kwartaal betaalt. Voor een dieselauto betaal je meer, want daar heft het Rijk nog een extra toeslag op. En in 2020 komt daar ook de fijnstoftoeslag nog bij. Dieselauto wordt flink duurder Door de invoering van de fijnstoftoeslag, ook wel de 'roettaks' genoemd, gaan eigenaren van dieselauto's volgend jaar meer wegenbelasting betalen. Die belasting betalen ze aan het Rijk, dat daarmee 49 miljoen euro meer ophaalt dan vóór de invoering van de toeslag. De tariefswijzigingen zijn nog niet definitief, ze moeten nog worden goedgekeurd door de Eerste Kamer. Ook zouden de opbrengsten voor het Rijk en de provincies nog kunnen veranderen, als bijvoorbeeld het wagenpark minder snel groeit dan verwacht.
vrijdag, 13, december, 2019
Source: NOS Economie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *