Bouwend Nederland

 

  SierbetonOnline     Websa       MorresWonen      WoonOnline      Woning (ver)huren       Bekijk nu

Nu er het komende decennium ongeveer 1 miljoen nieuwe woningen in Nederland moeten worden gebouwd, is het belangrijk dat er weloverwogen wordt gebouwd. Vraaggestuurd bouwen voorkomt niet alleen problemen in het verkoopproces en reductie van faalkosten, maar op langere termijn zorgt het ook voor een goede balans in het lokale woningaanbod, onvrede onder eigenaren, dalende huizenprijzen en uiteindelijk leegstand. De NVM draagt op het gebied van nieuwbouw graag bij aan een gezonde en toekomstbestendige woningmarkt.
donderdag, 3, december, 2020
Source: Bouwend Nederland
Bouwend Nederland is onlangs gestart met de campagne ‘De bouw maakt het slim'. Ook nu, in deze tijd van Corona, PFAS en stikstof, zoekt de bouw naar slimmere, snellere, veiligere en meer duurzame processen, materialen en methoden. Onderdeel van deze campagne is een marktplaats voor innovaties in de bouw- en infra. Aanbieders zoeken launching customers, kennis of zelfs investeerders.
donderdag, 3, december, 2020
Source: Bouwend Nederland
In deze laatste podcast in de serie Bouwen aan de Toekomst staat het thema ruimtelijke ordening centraal. Eline Ronner bespreekt samen met Anne-Marie Frissen, Beleidsadviseur Infrastructuur bij Bouwend Nederland en Emiel Reiding, directeur metropool regio Amsterdam, hoe de landkaart van Nederland er over 10 jaar uitziet.
donderdag, 3, december, 2020
Source: Bouwend Nederland
Op 13 november jl. hebben we met wethouders Jacobs en Dusschooten van de gemeente Tilburg en enkele collega's gesproken over de bouw- en infra toekomstplannen, aanbestedingsbeleid en verandering/vernieuwing van het mobiliteitsnetwerk.
woensdag, 2, december, 2020
Source: Bouwend Nederland
woensdag, 2, december, 2020
Source: Bouwend Nederland
Mensen Maken de Transitie. Dat is de naam van een leer- en innovatieprogramma dat van start gaat. Het programma moet de verduurzaming van bestaande woningen gaan versnellen. Door een betere ketensamenwerking, slimmere productieprocessen en (bij)scholing van werknemers wordt het straks eenvoudiger om hele wijken in één keer aan te pakken. Mensen Maken de Transitie is een initiatief van onder meer Bouwend Nederland, Techniek Nederland, Netbeheer Nederland, de MBO Raad, Vereniging Hogescholen, 4TU en FNV. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ondersteunt het programma.
woensdag, 2, december, 2020
Source: Bouwend Nederland

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *