Bouwend Nederland

 

   SierbetonOnline    Kamertje    DesignSanitairShop      Morres Wonen      Onlineverf     Bekijk nu
Iedereen wil oud worden, niemand wil het zijn. Naast lichamelijke ongemakken is het voor velen een schrikbeeld om je zelfstandigheid, je partner, familie en eigen huis te moeten achterlaten voor een verblijf in een zorginstelling. Projectontwikkelaar Roozen van Hoppe heeft met De Leyhoeve een woonconcept voor ouderen ontwikkeld, dat een passend antwoord biedt voor de uitdagingen van ouder worden. Wonen en zorgen zijn in dit concept gecombineerd, waarbij je de regie houdt over je eigen leven. Er zijn op dit moment locaties in Tilburg en Groningen maar de bedoeling is op meer plekken in Nederland dergelijke woonlandschappen te realiseren.
vrijdag, 22, september, 2017
Source: Bouwend Nederland
Zit u ook letterlijk klem in de stad waar u bouwt? Gaat bij u het verkeer gewoon door terwijl u onderhoud of aanleg pleegt aan de weg? Intensieve bebouwing van de binnensteden en het wegennetwerk in een bewoonde omgeving vergt meer dan alleen maar technische kennis. Het vergt ontwikkeling van u en uw partners op logistiek vlak. Tijdens het symposium Samen op weg naar bouwlogistiek op 2 oktober 2017 in Ahoy Rotterdam wordt u een helpende hand geboden: aan de hand van praktische workshops leert u hoe u de Green Deal Logistiek in de Bouw praktisch kunt toepassen in uw organisatie.
donderdag, 21, september, 2017
Source: Bouwend Nederland
“Het wordt een dag met inhoud”, zo trapt Stefan van Wieringen van het DNL Theatercollectief al rijmend en onder pianobegeleiding het afscheidssymposium van Jan Bijker af. Eind mei droeg Jan Bijker, na twaalfenhalf jaar voorzitter te zijn geweest van de Vakgroep Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheer (ONG), de voorzittershamer al over aan zijn opvolger Harold Lever. Op donderdag 14 september jl. nam het Vakgroep- bestuur samen met de leden en genodigden feestelijk afscheid van Jan in het prachtige Slot Zeist. Op zijn nadrukkelijke verzoek werd het, inderdaad, een afscheid met inhoud.
donderdag, 21, september, 2017
Source: Bouwend Nederland
Vrijdag 15 september bracht het Ministerie van SZW een bezoek aan Bouwend Nederland. Insteek: van gedachten wisselen over een aantal actuele thema's uit de bouw en infra, zoals de instroomproblematiek, de WAS en de praktische belemmeringen van sociale wetgeving. Het bood de top van het Ministerie van SZW de kans om de ervaringen uit de praktijk van de ondernemers zelf te horen.
donderdag, 21, september, 2017
Source: Bouwend Nederland
De bouwsector kan een belangrijke bijdrage leveren aan het klimaatbestendig inrichten van Nederland door met nieuwe manieren te komen voor grootschalige berging van zoet water. Zulke waterbuffers verminderen niet alleen de wateroverlast bij hevige regenval, maar zorgen ook voor reserves voor periodes van langdurige droogte. Dat stelt de Zeeuwse gedeputeerde Ben de Reu namens de provinciale koepelorganisatie IPO naar aanleiding van de presentatie van het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie 2018 dat op Prinsjesdag werd gepresenteerd. “In Zeeland, en vooral bij de land- en tuinbouw, bestaat er in ieder geval een grote behoefte aan zulke zoetwaterbekkens.”
donderdag, 21, september, 2017
Source: Bouwend Nederland
“We lopen elke dag verder achter met verduurzamen”, waarschuwt Bernard Wientjes als voorzitter van de Taskforce De Bouwagenda. Wientjes slaakte die alarmkreet op Prinsjesdag in een interview in dagblad Trouw. Hij roept formerende partijen op vaart te maken. “Zolang er geen nieuw kabinet is, blijft ook verduurzaming in de bouw lastig.”
donderdag, 21, september, 2017
Source: Bouwend Nederland
Een constructie printen is een hele nieuwe manier van benaderen van de bouw. Inmiddels verrijzen de eerste 3D geprinte betonnen gebouwen en constructies. Het is sneller, veiliger en duurzamer. Hoe gaat het 3D printen de bouw veranderen? Dat was het onderwerp van de uitzending van BNR Bouwmeesters van 20 september.
donderdag, 21, september, 2017
Source: Bouwend Nederland
De Gelderlander: "Er dreigt een mismatch tussen woningen die Achterhoekse ouderen achterlaten en die jongeren willen. Dat blijkt uit het woonwensenonderzoek die de bureaus Companen en Moventem hebben uitgevoerd".
donderdag, 21, september, 2017
Source: Bouwend Nederland
Vrijdag 22 september bezoeken Jacqueline Verbeek-Nijhof, gedeputeerde van provincie Utrecht en Floor Vermeulen, gedeputeerde namens de provincie Zuid-Holland de Bouwcampus in Delft.
woensdag, 20, september, 2017
Source: Bouwend Nederland
Kennis- en innovatiecentrum BuildinG cruciaal voor versterking Noord-Groningen
woensdag, 20, september, 2017
Source: Bouwend Nederland
Toekomstbestendig bouwen begint nu! Het begint een traditie te worden: de Marktdag in Utrecht, waar jaarlijks zo'n 200 deelnemers uit de bouwkolom elkaar ontmoeten om te netwerken en met elkaar in gesprek te gaan over de nieuwste ontwikkelingen in toekomstbestendig bouwen en over vormen van samenwerken tussen markt en overheid. Wat gaat goed? Wat kan beter? Kom inspiratie opdoen, ervaringen uitwisselen en van elkaar leren. Het event waar u als partner van de bouwkolom bij wilt zijn.
woensdag, 20, september, 2017
Source: Bouwend Nederland
Avéro Achmea beëindigt per 1 januari 2018 de directe samenwerking met een aantal tussenpersonen. Als u gebruik maakt van de collectieve zorgverzekering van Avéro Achmea is het mogelijk dat u hierover een brief ontvangen heeft.
dinsdag, 19, september, 2017
Source: Bouwend Nederland
Bernard Wientjes, voorman van de taskforce Bouwagenda, roept de formerende partijen op vaart te maken. “Zolang er geen nieuw kabinet is, blijft ook verduurzaming in de bouw lastig” stelt hij op Prinsjesdag in dagblad Trouw.
dinsdag, 19, september, 2017
Source: Bouwend Nederland
Het is je gelukt! Je hebt een overtuigende presentatie weggezet en de opdrachtgever wil met jou in zee. Gefeliciteerd! De volgende stap: afspraken maken over inzet, financiën, aanpak etc. Oftewel: je gaat onderhandelen! Maar wat biedt de opdrachtgever jou en wat wil jij bereiken? Waar liggen de win-win-mogelijkheden? Hoe doe je concessies, en hoe rondt je de onderhandeling af met een bevredigend resultaat voor jullie beide? Dat leer je allemaal in deze dagcursus.
dinsdag, 19, september, 2017
Source: Bouwend Nederland
Bouwend Nederland roept het nieuwe kabinet op snel beslissingen te nemen over investeringen die Nederland versterken. Het kan niet zo zijn dat de begroting 2018 van het huidige demissionaire kabinet ons land anderhalf jaar op achterstand zet, aldus Bouwend Nederland.
dinsdag, 19, september, 2017
Source: Bouwend Nederland
In het nieuwe curriculum van de academie voor Bouw & Infra van Avans hogeschool, is de oriënterende stage vervroegd en verkort van 20 naar 10 weken. Daar was niet iedereen blij mee. Tekort, te vroeg in de opleiding, niet op het goede moment, studenten weten te weinig etc. Tijdens een constructieve bijeenkomst over deze oriënterende stage kunnen we terugkijken op een energieke middag. De verschillende gesprekken hebben inspiratie opgeleverd voor concrete verbeteracties.
maandag, 18, september, 2017
Source: Bouwend Nederland
Arbeidsvoorwaarden, we hebben er allemaal mee te maken. Als werknemer, maar ook voor jou als werkgever is het belangrijk te weten welke voorwaarden er gelden. Heb jij in je werk regelmatig te maken met de cao en werk je in de bouw- of infrasector? Dan is deze cursus voor jou geschikt! In deze cursus leer je namelijk alles over werkingssfeer, minimumbepalingen en aanname van medewerkers. Ook onderwerpen als ontslag, pensioen en functiewaardering komen aan bod.
maandag, 18, september, 2017
Source: Bouwend Nederland
Voor de leden van afdeling Midden Holland is deze speciale themabijeenkomst.
maandag, 18, september, 2017
Source: Bouwend Nederland
Veiligheid op de bouwplaats, het is de eerste prioriteit. Voor opdrachtgevers, maar ook voor opdrachtnemers. Niemand wil dat er ongelukken gebeuren. Toch blijkt in de praktijk dat er op het gebied van veiligheid nog veel te verbeteren valt. Dat begint bij het veiligheidsbewustzijn. Wil je meer veiligheidsbewustzijn binnen jouw organisatie bewerkstelligen? Wil je weten wat je kunt leren van geslaagde cultuurprogramma's en hoe je dit toepast in het ontwikkelen van een viligheidscultuur? Wil je veilig gedrag stimuleren in jouw organisatie? Volg dan deze cursus!
maandag, 18, september, 2017
Source: Bouwend Nederland
Tijdens het overleg tussen een aantal grote woningcorporaties en grote bouwers kwam het al aan de orde. En vandaag werd dit nog eens benadrukt door Marleen Hermans, hoogleraar Publiek Opdrachtgeverschap in de Bouw aan de TU Delft: ‘Corporaties, zoek verbinding en geef de markt kans om te uniformeren.'
vrijdag, 15, september, 2017
Source: Bouwend Nederland
Het gaat steeds beter met de economie. De berichten zijn goed! De werkloosheid is gedaald naar 4,9 procent van de beroepsbevolking, meldde het CBS in juli. Voor het eerst sinds de zomer van 2011 is minder dan 5 procent van alle mensen op de arbeidsmarkt op zoek naar werk en per direct beschikbaar. In alle provincies daalde de werkloosheid; ook in Overijssel. Het aantal vacatures steeg hier van 5.571 (2013) naar 9.943 in 2016.
donderdag, 14, september, 2017
Source: Bouwend Nederland
Nul dodelijke ongevallen in de bouw. Dat is de ambitie van de Taskforce Veiligheid & Arbeidsomstandigheden, benadrukt voorzitter Peter Koenders van de taakgroep. “Eén dodelijk ongeval is al teveel.” De taskforce is op verzoek van het bestuur van Bouwend Nederland ingesteld om een duidelijke verbetering aan te brengen in de veiligheid in de bouwsector. Ongevallen op de werkplek ontstaan volgens Koenders vaak doordat het ‘toevallig' mis gaat: “Dat toeval moet eruit. Daarvoor gaan we mensen meer bewust maken van wat veilig werken inhoudt.
donderdag, 14, september, 2017
Source: Bouwend Nederland
Het klimaat verandert en het weer kent steeds meer uitersten. Extreme regenval, extreme hitte en droogte. Hoe zorgen we ervoor dat onze gebouwde omgeving daar klaar voor is en dat steden in de toekomst leefbaar blijven? Dat was het onderwerp van BNR Bouwmeesters van woensdag 13 september.
donderdag, 14, september, 2017
Source: Bouwend Nederland
Maxime Verhagen heeft deze week een medische ingreep ondergaan als gevolg van recent gebleken hartklachten. Hij herstelt voorspoedig. De komende weken moet Maxime Verhagen nog rust houden en werken aan verder herstel.
woensdag, 13, september, 2017
Source: Bouwend Nederland
Woensdagmiddag 13 september voert de Tweede Kamer rondetafelgesprekken over de vraag hoe starters meer toegang kunnen krijgen tot de woningmarkt. Bouwend Nederland maakt zich al langere tijd hard voor voldoende en betaalbare woningen voor starters. De oplossing: bouw meer en specifiek voor deze groep!
woensdag, 13, september, 2017
Source: Bouwend Nederland
Het succes van een organisatie hangt in belangrijke mate af van de mensen die er werken. De interactie met medewerkers is veelzijdig en continue in beweging. Naast administratieve processen is het werven en motiveren van medewerkers een belangrijke taak. De P&O functionaris is een belangrijk aanspreekpunt voor medewerkers en leidinggevenden.
dinsdag, 12, september, 2017
Source: Bouwend Nederland
Op 3 oktober 2017 organiseert Bouwend Nederland de Regio Innovatiedag in het Worldhotel Wings direct naast de terminal op Rotterdam The Hague Airport. Kom ontdekken welke impact de veranderende markt op uw bedrijf heeft. Welke kansen de Bouwagenda u kan bieden én hoe Bouwend Nederland u hierbij kan helpen.
dinsdag, 12, september, 2017
Source: Bouwend Nederland
De komende vijf jaren is de bouw- en infrasector op zoek naar 8.000 nieuwe mensen per jaar. Om jongeren te inspireren en te motiveren voor de bouw- en infrasector te kiezen voeren we de campagne ‘Je gaat het maken'. Via onder andere Instagram, Youtube en Facebook laten we jongeren de mooiste aspecten van onze sectoren zien.
dinsdag, 12, september, 2017
Source: Bouwend Nederland
Graag informeren wij u over het volgende duurzame initiatief. Op 28 oktober 2017 organiseert Natuur en Milieu Overijssel voor de 13e keer de landelijke Nacht van de Nacht. De Nacht van de Nacht gaat over de schoonheid van de nachtelijke sterrenhemel en het besparen van energie. Het is elk jaar opnieuw een geweldige publiekstrekker die 45-duizend mensen op de been brengt en waaraan bijna 200 gemeenten en bedrijven hun medewerking verlenen.
dinsdag, 12, september, 2017
Source: Bouwend Nederland
Op 11 september jl. vond er weer een Meewerkend Partner overleg van de Bouwend Nederland afdelingen in Utrecht en 't Gooi plaats op de locatie Bouwmensen in Bussum.
dinsdag, 12, september, 2017
Source: Bouwend Nederland
Op 5 oktober as vindt van 10.00 tot 18.00 in de Woonindustrie Nieuwegein “Building G100 Event” plaats. Dit is hét tweejaarlijkse event over gebouwautomatisering en smart buildings, waarbij de eindgebruiker centraal staat. Meer dan 40 partners/exposanten tonen hier hun innovaties op het gebied van gebouwautomatisering en -managementsystemen. Bezoekers stellen zelf hun programma samen en hebben de keuze uit meer dan 25 lezingen.
dinsdag, 12, september, 2017
Source: Bouwend Nederland
Bouwend Nederland en Rijksuniversiteit Groningen onderzoeken welke strategieën bouw- en infrabedrijven inzetten om werk te creëren en prijscompetitie te voorkomen. Om die reden willen we u vragen om deel te nemen aan onze enquête. Het invullen van de enquête duurt 30-45 minuten. Als tegenprestatie ontvangt u een persoonlijk Strategie Paspoort: een benchmarkrapport waarin u ziet hoe uw bedrijf scoort ten opzichte van (soortgelijke) andere bedrijven. Bovendien maakt u kans op een iPad! Start de enquête
dinsdag, 12, september, 2017
Source: Bouwend Nederland
De wereld wordt in hoog tempo digitaler. Ook in de bouw wordt dat steeds duidelijker: BIM, Big Data, Smart Buildings... Op 28 september a.s. organiseren ING en Bouwend Nederland, samen met Holland ConTech, een Matchmaking Meetup in het kader van personeel in het digitale tijdperk. Tevens wordt deze middag de ConTech Pitch 2017 Award uitgereikt. Bekijk hier alle video's en stem op jouw favoriet
dinsdag, 12, september, 2017
Source: Bouwend Nederland
Na de fusie zijn ook 3 besturen gefuseerd tot één bestuur. Om deze bestuursleden beter te leren kennen, stellen wij ze graag aan u voor.
dinsdag, 12, september, 2017
Source: Bouwend Nederland
Bouwkunde Bedrijvendagen is een jaarlijks terugkerend evenement dat georganiseerd wordt door bouwkundestudenten van de Technische Universiteit Eindhoven en vindt plaats op diezelfde universiteit. Tijdens dit evenement kunt u op directe en informele wijze kennis maken met zowel bachelor- als masterstudenten. Ruim 40 bedrijven nemen dit jaar deel aan het evenement, een recordaantal! Deelnemers kunnen gebruik maken van de Bouwend Nederland bedrijvenlunch.
maandag, 11, september, 2017
Source: Bouwend Nederland
Volgende week start officieel de herfst. Al zijn de temperaturen nog acceptabel, we hebben geen garantie voor een zachte winter. Daarom is het van belang om na te denken over de risico's en gevolgen van een eventuele strenge winter.
maandag, 11, september, 2017
Source: Bouwend Nederland
Voor het verzekeren van het verlies van inkomen bij gedeeltelijke én volledige arbeidsongeschiktheid van uw medewerkers kunt u een WIA Aanvulingsverzekering afsluiten.
maandag, 11, september, 2017
Source: Bouwend Nederland
Materieel kopen of verkopen? Kom 28 of 29 september naar de veiling van Ritchie Bros. in Moerdijk.
maandag, 11, september, 2017
Source: Bouwend Nederland
Bouwend Nederland feliciteert lidbedrijf Bouwbedrijf Gebr. Huurman uit Zoetermeer van harte met het 100-jarig jubileum.
zaterdag, 9, september, 2017
Source: Bouwend Nederland
Werkgeversorganisaties en vakbonden zijn er niet in geslaagd om tot een centraal akkoord te komen over verbetering en vernieuwing van de arbeidsmarkt. Een breed draagvlak voor maatregelen op dit gebied door een nieuw kabinet blijft daarmee uit. Bouwend Nederland vindt dat teleurstellend maar beschouwt het vooral als een gemiste kans. Werkgevers en vakbonden zullen hun wensen en standpunten nu ieder voor zich moeten inbrengen bij de formatiepartijen .
vrijdag, 8, september, 2017
Source: Bouwend Nederland
De bouw en infra hebben veelvuldig te maken met netwerkbedrijven en het aanvragen van aansluitingen. Uit de reacties van leden blijkt dat dit geregeld lange doorlooptijden, hoge kosten en lastige procedures oplevert. Stichting Mijnaansluiting.nl en de combi-organisatie van netwerkbedrijven in Noord Nederland zijn op 27 september 2017 bij Bouwend Nederland Regio Noord te gast en zullen een interactieve workshop verzorgen om te kijken naar de praktijk van alledag en waar verbetering mogelijk is.
donderdag, 7, september, 2017
Source: Bouwend Nederland
In het kader van de sociale agenda zijn Rens Raemakers (D66) en Chantal Nijkerken-de Haan (VVD) samen met gedeputeerde Marleen van Rijnsbergen op maandag 28 augustus op bezoek geweest bij Bouwmensen Limburg.
donderdag, 7, september, 2017
Source: Bouwend Nederland
Op donderdag 21 september krijgen de leden van Bouwend Nederland Limburg de mogelijkheid om een exclusieve rondleiding bij te wonen door het Eiffelgebouw in Maastricht. Deze voormalige Sphinx-fabriek is door BAM Bouw & Techniek omgebouwd tot een Student Hotel, woonruimtes én kantoren en zeer recentelijk pas opgeleverd.
donderdag, 7, september, 2017
Source: Bouwend Nederland
Eerder deze week is de digitale nieuwsbrief met informatie over ontwikkelingen en actualiteiten in Regio Zuid weer verstuurd maar alle leden in onze regio.
donderdag, 7, september, 2017
Source: Bouwend Nederland
We staan voor een enorme woningopgave in Nederland. De woningmarkt draait door en vraagt om substantiële ingrepen om de voorraad snel en gedegen te vergroten. Je ziet het aan de signalen: steeds meer mensen hebben moeite om een huis te kopen, de huizenprijzen stijgen – zelfs tot zo hoog dat er steeds vaker boven de vraagprijs wordt geboden –, bouwkosten lopen op en er is een gebrek aan goed geschoold personeel. Het wordt hoog tijd voor maatregelen.
donderdag, 7, september, 2017
Source: Bouwend Nederland
Onderdeel van het Deltaprogramma 2018 dat op Prinsjesdag wordt gepresenteerd, is dat voor het einde van dit jaar alle gemeenten in het land aan de slag moeten zijn met het klimaatbestendig maken van hun bebouwde en leefomgeving. Edward Stigter, directeur Beleid Gezonde en veilige leefomgeving bij Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) pleit daarbij voor een integrale aanpak. Omdat bouwkundige maatregelen tegen klimaatopwarming goed te combineren zijn met maatregelen als het gasloos maken van woonwijken en met energiebesparing. Stigter ziet voor de bouwsector een voortrekkersrol bij concrete projecten.
donderdag, 7, september, 2017
Source: Bouwend Nederland
De dreiging voor een aanslag is nog altijd aanwezig in Europa, ook in Nederland. Hoe kunnen we ons er tegen beschermen met bouwkundige maatregelen? Betonblokken, bloemenbakken, paaltjes, ze kunnen aanslagen op drukke plekken in de stad voorkomen, maar zijn niet altijd even mooi. Wat werkt ook zonder het beeld van de stad te verpesten? Dat was het onderwerp van BNR Bouwmeesters van woensdag 6 september.
donderdag, 7, september, 2017
Source: Bouwend Nederland
Een aantal directeuren van bouwbedrijven en van woningcorporaties ontbeten op 5 september 2017 samen om een begin te maken met betere samenwerking. Gemopper van beide partijen over slechte samenwerking bracht Aedes-voorzitter Marnix Norder en de voorzitter van Bouwend Nederland Maxim Verhagen op het idee voor een gezamenlijk ontbijt.
woensdag, 6, september, 2017
Source: Bouwend Nederland
Het ZEN-platform werkt aan bijna energieneutraal tot energieleverende nieuwbouwwoningen, met de bewoner als uitgangspunt. Nul-op-de-Meter nieuwbouwwoningen vormen een belangrijk deel van de oplossing. Tijdens een speciale bijeenkomst, gecombineerd met een Samenwerkdag van de Stroomversnelling, gaan we de diepte in op alle aspecten en vragen rond Nul-op-de-Meter nieuwbouw. Deze bijeenkomst organiseren de Lente-akkoord partijen in nauwe samenwerking met de Stroomversnelling.
dinsdag, 5, september, 2017
Source: Bouwend Nederland
Maandag 4 september jl. werd in Venlo de meest duurzame rotonde van Nederland geopend. Hiermee is het project dat de eerste Green Deal GWW 2.0 (Grond, Weg en Waterbouw) erkenning van de Rijksoverheid in Nederland kreeg daadwerkelijk gerealiseerd. Een rotonde die volgens de Cradle to Cradle principes is gebouwd. De opening werd gevierd met een duurzaamheidsmarkt voor alle inwoners. Zie hier berichtgeving van L1.
dinsdag, 5, september, 2017
Source: Bouwend Nederland
De JBN Kern Zuid-Holland is eind 2016 opgeheven, maar het verenigingsgevoel leeft voort. Dit bleek tijdens de goed bezochte BBQ voor oud leden. Op een mooie nazomeravond kwamen een kleine veertig oudere jongeren bijeen in Warmond. Voor velen was het heel wat jaartjes geleden dat ze elkaar gezien hadden, maar al snel voelde het als vanouds. Jeroen Schiereck, de laatste voorzitter van de JBN Kern Zuid-Holland, riep op tot een hernieuwde kennismaking met Bouwend Nederland.
maandag, 4, september, 2017
Source: Bouwend Nederland
Na de succesvolle eerste editie vorig jaar, wordt ook dit jaar weer de HBO Bouw en Infra Award uitgereikt. Op dinsdag 10 oktober 2017 van 13.30 uur tot 18.15 uur. Zes afgestudeerde studenten pitchen hun afstudeerproject en strijden om de Award en brengen u op de hoogte van hun afstudeeronderzoek waarmee u nieuwe ideeën kunt opdoen. Gastspreker Willem Böttger, lector Biobased Bouwen van Avans Hogeschool gaat u op geheel eigenwijze inspireren over vernieuwingen en innovaties.
maandag, 4, september, 2017
Source: Bouwend Nederland
Op 22 november biedt Jong Bouwend Nederland (JBN) haar leden de mogelijkheid om een kijkje te nemen achter de schermen bij een aantal bedrijven van Hennie van der Most. Hij geeft zelf de rondleiding op bedrijventerrein Schuinesloot. Hier zijn 7 bedrijven gevestigd, waaronder de Staalbouw en Interieurbouw.
maandag, 4, september, 2017
Source: Bouwend Nederland
De media staat er vol van: ‘Bouw zit te springen om high tech HBO-ers'. Zo ook BIMmende studenten. De strijd tussen bedrijven om de beste studenten binnen te halen begint vaak al in het derde studiejaar. Ben je als bedrijf aantrekkelijk genoeg om die strijd te winnen? En wat moet je doen in de komende tijd om je aantrekkingskracht op te verbeteren of te behouden. Op 10 oktober vind je hier alle antwoorden op tijdens de BIM Onderwijsdag bij de Jaarbeurs in Utrecht.
maandag, 4, september, 2017
Source: Bouwend Nederland
Volandis heeft het Bedrijfstakverslag 2016 gepubliceerd. Het verslag laat de stand van zaken zien in de bouw- en infrasector op het gebied van arbeid, gezondheid en veiligheid. Het Bedrijfstakverslag bundelt jaarlijks de conclusies die voortkomen uit de Pago's -Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoeken- waar werknemers vanuit de cao recht op hebben.
maandag, 4, september, 2017
Source: Bouwend Nederland
Op 29 augustus was het weer zover! De kick-off van de zevende minor Cost Engineering aan de Haagse Hogeschool. Deze minor wordt door het bedrijfsleven en RWS gegeven aan vierdejaars studenten Bouwkunde, Civiele Techniek en Ruimtelijke Ordening. Tot op heden nemen studenten van de Haagse Hogeschool hieraan deel, maar de minor staat ook open voor studenten van andere Nederlandse hogescholen.
donderdag, 31, augustus, 2017
Source: Bouwend Nederland
In het Handboek Loonheffingen 2017 is per 1 juli een hoofdstuk toegevoegd betreffende de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA). Deze wet is van toepassing wanneer er wordt gewerkt met ZZP-ers. In het Handboek is onder meer opgenomen wanneer er sprake is van een echte en fictieve dienstbetrekking.
donderdag, 31, augustus, 2017
Source: Bouwend Nederland
Op basis van alle ontvangen input zijn in begin juli de programma commissies van alle politieke partijen in de Regio Zuid aangeschreven met daarin de belangrijkste aandachtspunten voor de Bouw en Infra. Centrale boodschap daarin is meer investeren in de Bouw en Infra.
donderdag, 31, augustus, 2017
Source: Bouwend Nederland
Het project Wonderwoods vormt de aanzet tot het Healthy Urban Quarter, een nieuw gezond en groen stadsdeel bij het station van Utrecht. Wonderwoods, wordt zoals het gebouw Bosco Verticale in Milaan, een ‘verticaal bos' waarin je kan wonen en werken. Het project van G&S Vastgoed en KondorWessels Projecten (VolkerWessels), met ook een publiek terras en stadspark ‘op hoogte', was het onderwerp van BNR Bouwmeesters van 30 augustus.
donderdag, 31, augustus, 2017
Source: Bouwend Nederland
Bouwbedrijven moeten meer het voortouw nemen bij het vergroenen van binnensteden. Door opdrachtgevers te bewegen te investeren in gebouwen met daken met daarop bijvoorbeeld een ‘stadspark op hoogte', een waterberging of zonnepanelen. Gebouweigenaren voegen zo ook extra waarde toe aan hun bezit. Dat zegt Paul van Roosmalen, programmamanager van het multifunctionele dakenprogramma van Stadsontwikkeling Rotterdam. BNR Bouwmeesters van woensdag 30 augustus ging met aandacht voor het Utrechtse plan Wonderwoods ook over het gezond maken van binnensteden.
donderdag, 31, augustus, 2017
Source: Bouwend Nederland
De grote brand in een varkenshouderij in Erichem was begin augustus groot nieuws. Bij deze brand kwam ook asbest vrij, dat in de directe omgeving van het bedrijf neersloeg.
donderdag, 31, augustus, 2017
Source: Bouwend Nederland
Nederland is bij uitstek een gasland. Een gasloos Nederland lijkt dan ook nog even op zich te laten wachten. Maar is dat wel zo? Noorwegen is bij uitstek een olieland, maar toch heeft de Noorse regering aangekondigd zo snel mogelijk olieloos te willen worden. Noorwegen is de spreekwoordelijke tabakszaak die zelf geen tabak meer wil verkopen. Gaat Nederland Noorwegen volgen?
donderdag, 31, augustus, 2017
Source: Bouwend Nederland
Tijdens de Nationale Duurzame Huizen Route stellen in heel Nederland huiseigenaren hun duurzame huis open. Bent u een particulier, of kent u een particulier (wellicht een klant) die het leuk vindt anderen op weg te helpen met de verduurzaming van hun woning? Meldt uw woning dan aan via www.duurzamehuizenroute.nl.
woensdag, 30, augustus, 2017
Source: Bouwend Nederland
Bouw- en infraprojecten zijn ook in Duitsland vaak complex, zowel in technisch als ook in organisatorisch, financieel, en juridisch opzicht. Dat bouwen risico's met zich meebrengt, spreekt bijna vanzelf. En zulke risico's kunnen leiden tot vertragingen, onveilige situaties, faalkosten, vorderingen en geschillen tussen partners. Juridische geschillen kunnen in veel gevallen worden voorkomen door tijdig de risico's juist in te schatten en actie te ondernemen. Dat geldt met name voor bouwprojecten met een lange looptijd.
dinsdag, 29, augustus, 2017
Source: Bouwend Nederland
RTV Oost praat met Lucas Haafkes, directeur van bouwbedrijf Haafkes en voorzitter Bouwend Nederland Afdeling Regio Twente.
dinsdag, 29, augustus, 2017
Source: Bouwend Nederland
Donderdag 28 september organiseert CAD & Company de CAD & Company Universiteit in de Rijtuigenloods in Amersfoort. Dit event staat in het teken van: samen innovatie waarmaken.
dinsdag, 29, augustus, 2017
Source: Bouwend Nederland
Zes op de tien ondernemers heeft te maken gehad met cybercriminelen, zorg dat je geen slachtoffer wordt. Beveilig je bedrijfsnetwerk aan de hand van de Cyber Risico Scan. Deze scan, ter waarde van €300,- wordt nu kosteloos aangeboden. De Cyber Risico Scan checkt jouw bedrijfsnetwerk en website op duizenden kwetsbaarheden. Met het rapport kun jij of je IT-leverancier eenvoudig aan de slag.
dinsdag, 29, augustus, 2017
Source: Bouwend Nederland
Van de grootste fietsenstalling ter wereld tot praktische tips voor een succesvol BLVC plan Donderdag 5 oktober 2017 ontmoet je in Utrecht vakgenoten van opdrachtgevers en marktpartijen en deel je kennis tijdens het 5e Nationale BLVC café. Je kan vooraf een unieke rondleiding door 's werelds grootste fietsenstalling volgen. Daarna start in het stadskantoor van Utrecht de plenaire opening. Tijdens de opening neemt Hans Wiemerink, veiligheidskundige, je mee in zijn ervaring op het project A1/A6 Diemen – Almere Havendreef. Hoe voorkom je spookrijders en wat doe je als er kinderen op de snelweg dreigen komen?
dinsdag, 29, augustus, 2017
Source: Bouwend Nederland
Onlangs heeft het EIB een vragenlijst toegestuurd aan alle bouw- en infrabedrijven in Nederland. De vragenlijst betreft het onderzoek naar de bedrijfseconomische kencijfers en de algemene kosten over cijfers boekjaar 2016 van bouw- en infrabedrijven, die hoofdzakelijk als hoofdaannemer of bouwondernemer werkzaam zijn.
dinsdag, 29, augustus, 2017
Source: Bouwend Nederland
Als lid van Bouwend Nederland kunt u naast de informatie en kennisuitwisseling ook gebruikmaken van de trainingen en cursussen via Bouwend Nederland Academy en de telefonische helpdesk van Bouwend Nederland Advies. Daarnaast kunnen leden profiteren van ledenvoordelen, dit betekent niet alleen gemak en betere voorwaarden en condities, maar ook financieel voordeel.
dinsdag, 29, augustus, 2017
Source: Bouwend Nederland
25% van alle schades op de weg houden verband met smartphonegebruik achter het stuur
maandag, 28, augustus, 2017
Source: Bouwend Nederland
Ervaart u ook dat het steeds lastiger wordt om de juiste mensen te vinden? En ook als het lukt, dan zijn ze soms al snel weer vertrokken. Misschien vraagt u zich ook af hoe u nieuwe medewerkers kunt binnenhalen en behouden? De aankomende serie Bouw- en Infrabuffetten is volledig toegespitst op dit thema. Zo bent u snel weer helemaal bij. We beginnen elk buffet om 16.00 uur plenair, met een praktijkvoorbeeld, waarin een ondernemer zoals u vertelt hoe hij werknemers binnenhaalt, boeit en stimuleert duurzaam inzetbaar te blijven. Ook komt aan de orde welke faciliteiten Bouwend Nederland en de opleidingsbedrijven u bieden op dit vlak, maar ook wat u zelf kunt doen en wat moet u vooral zelf wíllen doen.
maandag, 28, augustus, 2017
Source: Bouwend Nederland
Ervaart u ook dat het steeds lastiger wordt om de juiste mensen te vinden? En ook als het lukt, dan zijn ze soms al snel weer vertrokken. Misschien vraagt u zich ook af hoe u nieuwe medewerkers kunt binnenhalen en behouden? De aankomende serie Bouw- en Infrabuffetten is volledig toegespitst op dit thema. Zo bent u snel weer helemaal bij. We beginnen elk buffet om 16.00 uur plenair, met een praktijkvoorbeeld, waarin een ondernemer zoals u vertelt hoe hij werknemers binnenhaalt, boeit en stimuleert duurzaam inzetbaar te blijven. Ook komt aan de orde welke faciliteiten Bouwend Nederland en de opleidingsbedrijven u bieden op dit vlak, maar ook wat u zelf kunt doen en wat moet u vooral zelf wíllen doen.
maandag, 28, augustus, 2017
Source: Bouwend Nederland
Op 25 en 26 augustus vond de BIM Studenten Battle plaats in Zoetermeer. De BIM (Bouw Informatie Model) Battle motiveert bouwstudenten van hbo- of wo-opleidingen om in teamverband aan de slag te gaan met echte casussen uit de bouw.
maandag, 28, augustus, 2017
Source: Bouwend Nederland
Het Technasium is denken en doen. Niet alleen in theorie, maar ook in de praktijk. Havo en Vwo-leerlingen werken aan opdrachten rechtstreeks uit de praktijk. Nieuwe oplossingen bedenken, vormgeven, uitvinden, ontwerpen... het hoort allemaal bij het Technasium. Het Technasium heeft een eigen erkend examenvak: Onderzoek & Ontwerpen.
maandag, 28, augustus, 2017
Source: Bouwend Nederland
Optimisme bij bouwers, groeiende omzetten en werkgelegenheid, plus meer bedrijven in de bouwsector. Dat meldt het CBS vandaag in haar Kwartaalmonitor bouw.
donderdag, 24, augustus, 2017
Source: Bouwend Nederland
Bouwen met water is een groeimarkt waarop Nederlandse waterbouwers meer succesvol kunnen zijn mits de overheid meer proefprojecten mogelijk maakt. Dat zou nu bijvoorbeeld een extra impuls geven aan drijvend bouwen. Ook moet vlottere exportkredietverzekering de concurrentiepositie van Nederlandse waterbouwers op de wereldmarkt versterken. Die oproep aan ‘Den Haag' doet Hans Huis in 't Veld, voorzitter van de Topsector Water en Maritiem. Bouwen met water was ook het onderwerp van de uitzending van BNR Bouwmeesters van woensdag 23 augustus.
donderdag, 24, augustus, 2017
Source: Bouwend Nederland
Om onszelf te kunnen blijven beschermen tegen water moeten waterbouwers blijven innoveren. Ook in het buitenland zien ze hoe slim en innovatief wij Nederlanders onze voeten droog houden. Hoe we dat precies doen en waar de kansen voor Nederlandse waterbouwers in het buitenland liggen, was het onderwerp van BNR Bouwmeesters van 23 augustus.
donderdag, 24, augustus, 2017
Source: Bouwend Nederland
Sinds september 2016 wordt aan het Betonakkoord gewerkt. Insteek: een palet toekomstbestendige afspraken voor verdere verduurzaming van de betonketen. 19 september organiseert het MVO Netwerk beton met ondersteuning van Bouwend Nederland een discussiebijeenkomst over de actuele versie van het Betonakkoord. Aanmelding is nog mogelijk.
maandag, 21, augustus, 2017
Source: Bouwend Nederland
Samen kunnen we slimmer en efficiënter werken. Daarom ontmoeten we elkaar op 27 september tijdens de netwerkbijeenkomst Samen Slimmer 2017, een initiatief van provincie Noord-Holland, drinkwaterbedrijf PWN, Bouwend Nederland (BNL) en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). Wat gaat goed? Wat kan beter? Kom verbinden, leren en inspireren. Samen Slimmer is voor iedereen die in Noord-Holland betrokken is bij de waterketen, de bouw en infrastructuren in de openbare ruimte.
maandag, 21, augustus, 2017
Source: Bouwend Nederland

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *