Bouwend Nederland

 

   SierbetonOnline    Kamertje    DesignSanitairShop      Morres Wonen      Onlineverf     Bekijk nu
Gemeentelijke opdrachtgevers in Regio Randstad Zuid willen graag met leden van Bouwend Nederland en MKB Infra in gesprek over toepassing van BIM in kleinere GWW-projecten.
woensdag, 22, november, 2017
Source: Bouwend Nederland
Afgelopen week kregen twee Leidse bouwwerken de Betonprijs. De ondergrondse parkeergarage Lammermarkt en de Catharinabrug vielen beide in de prijzen. Op deze prijzen ben ik natuurlijk erg trots. Zowel de garage (het achtste gebouwde wereldwonder) als de sierlijke brug zijn technische hoogstandjes en een aanwinst voor onze stad. Behalve dat de bouwsels een prijs verdienen, laten de prijzen ook zien dat Leiden er toe doet.
woensdag, 22, november, 2017
Source: Bouwend Nederland
Per 1-1-2018 hebben werknemers in de bouw recht op een loonsverhoging van 0,75%. Daarnaast worden de minimumlonen per 1 januari ook gewijzigd. Deze wijzigingen zijn verwerkt in de nieuwe loon- en salaristabellen.
woensdag, 22, november, 2017
Source: Bouwend Nederland
Sinds 1 juli 2015 is de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) van kracht. In die wet is voor opdrachtgevers een ketenaansprakelijkheid voor de betaling van het verschuldigd loon opgenomen. En dan niet alleen van het loon van een werknemer die bij u of uw directe onderaannemer in dienst is, maar ook van een werknemer, lager in de keten, die niet bij u in dienst is en misschien ook nog wel onder een andere cao valt.
woensdag, 22, november, 2017
Source: Bouwend Nederland
De Nationale Politie staat de komende jaren voor een grote maatschappelijke opgave op het vlak van huisvesting en zal – samen met de markt – groot aantal nieuwe en gerenoveerde gebouwen moeten opleveren. De politie en Bouwend Nederland slaan de handen ineen via een innovatieve uitvraag aan de markt, kennisinstellingen en studenten. Lidbedrijven zijn van harte uitgenodigd om mee te bouwen aan deze uitvraag.
dinsdag, 21, november, 2017
Source: Bouwend Nederland
Onze partner Dé CO2 Adviseurs organiseert 12 december om 14.00 uur een webinar over de CO2-Prestatieladder niveau 4 en 5.
dinsdag, 21, november, 2017
Source: Bouwend Nederland
Gerco van der Kolk, een KAM-medewerker van een lidbedrijf, doet voor zijn scriptie onderzoek naar de risico's van alleen werken. Hij roept leden van Bouwend Nederland regio Randstad Noord op aan zijn onderzoek mee te werken. De scriptie maakt hij in het kader van de opleiding Middelbare Veiligheidskunde. Klik hier om naar de enquête te gaan »
dinsdag, 21, november, 2017
Source: Bouwend Nederland
Vandaag maakt de Green Deal Het Nieuwe Draaien de lancering van de nieuwe website bekend. Deze green deal is een uniek platform voor CO2-reductie door mobiele werktuigen in de bouw & infra, landbouw en groentechniek. Op de informatieve website treft u een scala aan algemene informatie over Het Nieuwe Draaien waaronder doelstellingen en behaalde duurzame resultaten over Het Nieuwe Draaien ter bevordering van CO2-reductie door mobiele werktuigen.
dinsdag, 21, november, 2017
Source: Bouwend Nederland
Schrijf je vóór 1 januari 2018 en ontvang maar liefst 20% korting op trainingen gegeven tussen 1 januari 2018 en 31 maart 2018. De trainingen van de BNL Academy zijn altijd actueel, gericht op de praktijk en worden steeds gegeven door specialisten uit de bouw en infra. Profiteer vandaag dus nog van ons unieke aanbod en kijk voor het volledige aanbod van onze trainingen op www.bouwendnederland.nl/academy.
maandag, 20, november, 2017
Source: Bouwend Nederland
Woensdagmiddag 15 november heeft de vakgroep opleidingsbedrijven een workshop met muziek gehad. Naast de vakgroep was hier ook de bedrijfstak groep techniek en gebouwde omgeving van de mbo raad aanwezig.
maandag, 20, november, 2017
Source: Bouwend Nederland
De winter staat weer voor de deur: vorst, kou en sneeuw kunnen uw bouwproces behoorlijk beïnvloeden. Daarom brengt Bouwend Nederland deze digitale versie van de Weerspecial 2018 uit. De weerspecial is bedoeld om bedrijven in de bouw- en infrasector te ondersteunen bij het ondervangen van risico's die samenhangen met het weer. In deze special staat daarom veel (achtergrond) informatie en praktische tips die van pas kunnen komen in periodes met extreem weer.
maandag, 20, november, 2017
Source: Bouwend Nederland
Regie door gemeente draagt bij aan vermindering graafschade Om graafschade te verminderen is verbeterde uitwisseling van informatie nodig tussen opdrachtgevers, netbeheerders en grondroerders voorafgaand en tijdens graafwerkzaamheden. De gemeente draagt bij door een duidelijke invulling van haar regierol.
maandag, 20, november, 2017
Source: Bouwend Nederland
Blockchain Technologie is ‘hot' sinds de komst van Bitcoin. Volgens voorstanders kan Blockchain de veiligheid en het vertrouwen in transacties volledig veranderen. Partijen worden in staat gesteld om overeenstemming te bereiken en transacties uit te voeren zonder te hoeven vertrouwen op één centrale partij. Bankgaranties of g-rekeningen zijn in de wereld van Blockchain verleden tijd en samenwerking zal op een heel andere manier plaatsvinden dan dat we gewend zijn.
maandag, 20, november, 2017
Source: Bouwend Nederland
Begin 2017 is in samenspraak met de markt de Woonvisie vastgesteld; Aangenaam en Duurzaam wonen. Als vervolg hierop organiseert de gemeente op 29 november een themabijeenkomst en aansluitend een Woonbeurs.
maandag, 20, november, 2017
Source: Bouwend Nederland
Het aantal WW-uitkeringen in de bouw is in de Achterhoek gehalveerd ten opzichte van een jaar geleden. Eind oktober 2016 waren er 407 mensen met een WW-uitkering in de bouw, nu zijn dat er nog 192.
maandag, 20, november, 2017
Source: Bouwend Nederland
Op donderdag 7 december strijkt het Cobouwcafé neer in Goes. Onderwerpen van gesprek zijn het Zeeuwse Energieakkoord en de woningmarkt.
maandag, 20, november, 2017
Source: Bouwend Nederland
Yvonne van der Hulst, directeur van Bouwbedrijf Van der Hulst uit Lisse, mocht in het kader van de Dag van de Ondernemer op bezoek bij premier Mark Rutte.
vrijdag, 17, november, 2017
Source: Bouwend Nederland
Bouwnu is met bijna 10.000 reviews dé vergelijkingswebsite voor de woningbouw. De explosieve groei in het afgelopen jaar was één van de redenen om Bouwnu 2.0 te ontwikkelen. Met extra functionaliteiten voor aannemers en consumenten.
vrijdag, 17, november, 2017
Source: Bouwend Nederland
Grond is schaars in ons land. Nu de economie steeds meer op stoom komt en steeds meer mensen veelal op dezelfde locaties willen wonen, werken en leven, neemt de druk op de grond steeds meer toe. De vraag over op basis van welke argumenten grond wordt toegewezen en de snelheid waarmee dat gebeurt, wordt daarom steeds belangrijker.
vrijdag, 17, november, 2017
Source: Bouwend Nederland
Kies voor een opleiding in de bouwsector! Bouwmensen Zuid Holland Zuid is het opleidingscentrum voor de bouw. Vrijdag 17 november hebben zij een open dag in Hardinxveld-Giessendam en Dordrecht.
donderdag, 16, november, 2017
Source: Bouwend Nederland
Wanneer: 18 en 19 januari 2018 Waar: Het Bouw en Infra Park in Harderwijk Wat: 6 interactieve workshops zowel binnen als buiten; theorie en praktijk Kosten: € 220, - excl. BTW per deelnemer per dag Georganiseerd door: Vakvereniging Het Zwarte Corps, SOMA Bedrijfsopleidingen en Bouwend Nederland Vakgroep Grondwerk. Aanmelden: voor 8 december 2017 via http://www.somabedrijfsopleidingen.nl/acties/msd
donderdag, 16, november, 2017
Source: Bouwend Nederland
Bouwmensen Apeldoorn is gestart met een nieuw initiatief: Bouwmensen on Tour. Onder deze noemer bezoekt het opleidingsbedrijf de komende periode vmbo-scholen in de regio Apeldoorn. En dat niet alleen. Oriënterende jongeren kunnen zich ook aanmelden voor een exclusief vip-bezoek aan Bouwmensen Apeldoorn.
donderdag, 16, november, 2017
Source: Bouwend Nederland
Bouwend Nederland is ingenomen met de aankondiging van minister Ollongren dat het Rijk de komende jaren een actievere en regisserende rol gaat spelen bij het invullen van de woningbouwbehoefte in met name stedelijke gebieden. “Wij zijn blij met dat de minister aangeeft met gemeenten, woningcorporaties, bouwers en investeerders afspraken te willen maken over het versnellen van de woningbouwproductie”, reageert algemeen directeur Fries Heinis van Bouwend Nederland op de brief die de bewindsvrouw maandag bij de aanbieding van het rapport ‘Staat van de Woningmarkt 2017' aan de Tweede Kamer stuurde.
donderdag, 16, november, 2017
Source: Bouwend Nederland
Ook zo'n last van gebrek aan plancapaciteit? Ga er op 14 december over in gesprek met wethouders en raadsleden uit de regio Holland Rijnland tijdens de Dialoogbijeenkomst over Wonen en Duurzaamheid!
donderdag, 16, november, 2017
Source: Bouwend Nederland
Om in de toekomst genoeg groene energie op te wekken zullen we de oppervlaktes van onze gebouwen zo efficiënt mogelijk moeten gebruiken. Met welke gewone bouwmaterialen kunnen we energie opwekken? Over die vraag ging BNR Bouwmeesters van woensdag 15 november.
donderdag, 16, november, 2017
Source: Bouwend Nederland
In 2015 gaf Norbert Stellaard van BlikvanBoven een interview waaruit vrijwel wekelijks een citaat voorbij komt: “Over 5 jaar heeft iedereen een drone”. Hij houdt 21 november een interactieve presentatie op de ALV van Bouwend Rijnmond over drones, of beter gezegd RPAS.
donderdag, 16, november, 2017
Source: Bouwend Nederland
Op de Dag van de Ondernemer, dit jaar op vrijdag 17 november, bezoeken staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en H.M. Koningin Máxima het Delftse MKB-bedrijf Octatube.
donderdag, 16, november, 2017
Source: Bouwend Nederland
JBN Regio Oost houdt open huis! Op 24 november vindt de laatste JBN activiteit van dit jaar plaats.
woensdag, 15, november, 2017
Source: Bouwend Nederland
De vakbonden hebben vandaag op ludieke wijze de cao Bouw & Infra opgezegd. Het is gebruikelijk dat vakbonden de cao opzeggen, zo wordt een automatisch verlenging van de cao voorkomen. Dit betekent dat werkgevers en werknemers aan de bak moeten om voor 31 maart 2018 een nieuwe cao te sluiten.
dinsdag, 14, november, 2017
Source: Bouwend Nederland
Afgelopen weekend zijn de premies voor de Bouwend Nederland zorgverzekeringen 2018 bekend gemaakt. Hieronder staan de premies voor de basisverzekeringen.
maandag, 13, november, 2017
Source: Bouwend Nederland
Om de energietransitie in de gebouwde omgeving te versnellen is behoefte aan oplossingen en aanpakken die toegankelijk, betaalbaar, opschaalbaar en efficiënt zijn. Dit vraagt lokaal maatwerk en een integrale aanpak waarbij ingezet wordt op duurzame opwek en besparing van energie. Gemeenten, netbeheerders en bouwbedrijven zijn hierin onmisbare schakels. Zij moeten samen met bewoners aan de slag met de lokale opgaven. Bouwend Nederland, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en Netbeheer Nederland voegen nu de daad bij het woord. De gezamenlijk uitgebrachte position paper Energietransitie gebouwde omgeving brengt in kaart wat hiervoor nodig is.
maandag, 13, november, 2017
Source: Bouwend Nederland
Wil je in de toekomst gevrijwaard zijn voor aansprakelijkheid voor loonbelasting, sociale premies en (soms) btw? Dan is alleen een bedrag op de g-rekening storten is niet voldoende. Je moet immers ook voldoen aan de regels voor vrijwarend storten. Alleen dan ben je er zeker van dat je achteraf niet meer aansprakelijk gesteld wordt voor de Wet Ketenaansprakelijkheid (Wka). In deze dagcursus krijg je concrete handvatten rondom de wet- en regelgeving en het werken met personeel.
maandag, 13, november, 2017
Source: Bouwend Nederland
Op 6 december om 12.00 uur zal een eerste startbijeenkomst plaatsvinden over Innovatiepartnerschap Kademuren.
maandag, 13, november, 2017
Source: Bouwend Nederland
Ieder jaar organiseert Bouwend Nederland in samenwerking met de Haagse Hogeschool en Rijkswaterstaat de minor cost engineering. In de eindcasus van deze minor kregen studenten bouwkunde en civiele techniek de vraag of de A13/A16 door de gebiedsontwikkeling zonder extra kosten barrièreloos aangelegd kon worden. Een van de meest opvallende oplossingen was het Autoquarium, waar een geluidwal werd gecombineerd met een duurzame glazen overkapping. Op 7 november presenteerden alle studenten hun bevindingen aan de bouwers die hen er tien weken lang college over hebben gegeven.
donderdag, 9, november, 2017
Source: Bouwend Nederland
Wij kunnen jou een prachtige toekomst bieden! Kom op vrijdag 17 november 2017 en/of vrijdag 26 januari 2018 naar de open dag bij in Hardinxveld-Giessendam en Dordrecht.
donderdag, 9, november, 2017
Source: Bouwend Nederland
Op 24 november staat er weer een JBN activiteit op de kalender! Dit keer hebben we ons laten inspireren door het aanbod van de Bouwend Nederland Academy. En we hebben iets uitgezocht dat niet in het standaardprogramma staat. Je kunt het een workshop EMVI noemen, maar ook een interactieve managementgame. Joost Fijneman (manager van het Aanbestedingsinstituut) en Jos van Alphen (adviseur Aanbestedingsrecht) geven deze workshop regelmatig. Niet aan leden van Bouwend Nederland, wel aan hbo-studenten. En altijd met groot succes!
donderdag, 9, november, 2017
Source: Bouwend Nederland
Op uitnodiging van de Bouwschool Breda, was ik aanwezig bij een bijeenkomst voor het onderwijs en bedrijfsleven op locatie bij Zwaluwe Bouw. Daar ontmoette ik drie jonge enthousiaste docenten van het VMBO die met hart en ziel jongeren opleiden en enthousiasmeren om in de bouw te gaan werken. Ontzettend belangrijk werk, want meer jongeren kunnen we in de sector goed gebruiken. Een enthousiaste docent speelt daarbij een cruciale rol.
donderdag, 9, november, 2017
Source: Bouwend Nederland
“De gemiddelde particuliere woningbezitter denkt nu veel bewuster na over het verduurzamen van zijn woning dan tien jaar terug. En het nieuwe regeerakkoord is op dit punt op zijn zachtst gezegd zeer ambitieus. Dus de tijd is er rijp voor.” Niels Hanskamp, projectleider bij Stichting Bespaar Lokaal heeft er alle vertrouwen in dat het profiel Duurzame Aanbieder een succes wordt. Een landelijke dekking ervan, met zo'n zeshonderd aangesloten bedrijven, voorziet hij voor over een jaar.
donderdag, 9, november, 2017
Source: Bouwend Nederland
Na het instorten van een parkeergarage op Airport Eindhoven in mei, is er veel bezorgdheid en onduidelijkheid over de veiligheid van gebouwen met dezelfde breedplaatvloer-constructie. Door heel Nederland worden alle gebouwen met ook breedplaatvloeren nu gecontroleerd op instortingsgevaar. BNR Bouwmeesters van 8 november zette de feiten op een rijtje.
donderdag, 9, november, 2017
Source: Bouwend Nederland
Begin dit jaar besloot de betonsector en een aantal partners om het gebruik van beton te verduurzamen. Dit leidde tot ondertekening van het Betonakkoord, met twee belangrijke uitgangspunten: het fors terug dringen van CO2 en meer recyclen van beton.
donderdag, 9, november, 2017
Source: Bouwend Nederland
Jong Bouwend Nederland heeft samen met Jong UNETO-VNI , Jong TVVL, Jong FMN en Jong NVDO een netwerkvereniging opgericht: Jong Professionals Verenigd (JPV). We zijn daarmee hét netwerk voor kennis en ontwikkeling van jonge professionals die zich bezighouden met de ‘gebouwde omgeving'.
woensdag, 8, november, 2017
Source: Bouwend Nederland
Bouwend Nederland heeft een overzicht beschikbaar gesteld met veelgestelde vragen over breedplaatvloeren. Met deze vragen hopen we leden verder te kunnen informeren over de belangrijkste zaken rondom dit onderwerp. Heeft u nog vragen of hulp nodig? Leden kunnen bij Bouwend Nederland terecht met vragen bij onze speciale helpdesk of op de themapagina www.bouwendnederland.nl/breedplaatvloer.
woensdag, 8, november, 2017
Source: Bouwend Nederland
De winter staat voor de deur en de eerste nachten met vorst zijn inmiddels een feit. Een goed moment om de Vorst-WW-regeling weer eens onder uw aandacht te brengen.
woensdag, 8, november, 2017
Source: Bouwend Nederland
Bouwend Nederland heeft afgelopen week meer dan 500 leden benaderd om zo spoedig als mogelijk overzicht te kunnen krijgen in de omvang van de problematiek rondom de breedplaatvloeren. Opdrachtgevers en burgers maken zich sinds het onderzoek naar de breedplaatvloeren grote zorgen en dat levert maatschappelijke onrust op. Bouwend Nederland en haar leden doen er alles aan om zo snel mogelijk duidelijkheid te creëren.
dinsdag, 7, november, 2017
Source: Bouwend Nederland
Huiseigenaren in Nederland gingen afgelopen zaterdag 4 november massaal op pad om duurzame huizen te bezoeken. Voor het vijfde jaar op rij openden honderden trotse huiseigenaren hun deuren tijdens de eerste dag van de Nationale Duurzame Huizen Route. Ook a.s. zaterdag 11 november zijn in het hele land weer veel huizen te bezoeken. Voor steeds meer huiseigenaren is de huizenroute een eerste stap in het oriëntatieproces van energiebesparende maatregelen met als einddoel gasloos wonen.
dinsdag, 7, november, 2017
Source: Bouwend Nederland
Hebt u een stage of leerbaan voor een leerling beschikbaar, maar wordt uw bedrijf nog niet gevonden? Log dan in op www.s-bb.nl/mijnsbb en stel de plek vandaag nog beschikbaar. Uw leerplaats verschijnt vervolgens automatisch op Stagemarkt.nl. Ook als u samenwerkt met het opleidingsbedrijf is het van belang uw bedrijf te laten zien. Leerlingen zoeken namelijk vaak op bedrijfsnaam en gaan niet altijd eerst naar het opleidingsbedrijf in de buurt.
maandag, 6, november, 2017
Source: Bouwend Nederland
Arbeidsvoorwaarden, we hebben er allemaal mee te maken. Als werknemer, maar ook voor jou als werkgever is het belangrijk te weten welke voorwaarden er gelden. Heb jij in je werk regelmatig te maken met de cao en werk je in de bouw- of infrasector? Dan is deze cursus voor jou geschikt! In deze cursus leer je namelijk alles over werkingssfeer, minimumbepalingen en aanname van medewerkers. Ook onderwerpen als ontslag, pensioen en functiewaardering komen aan bod.
maandag, 6, november, 2017
Source: Bouwend Nederland
Bent u op zoek naar een ruime bedrijfswagen? Als Bouwend Nederland lid kunt u, in samenwerking met ledenvoordeelpartners Renault en Multilease, tot eind december profiteren van het speciale actietarief op de Renault Trafic.
maandag, 6, november, 2017
Source: Bouwend Nederland
Sinds 1 juli van dit jaar is de Arbeidsomstandighedenwet vernieuwd. Doel van de aanpassing is de versterking van de bijdrage van gezond en veilig werken aan een duurzame inzetbaarheid van medewerkers. MKB Nederland heeft de wijzigingen op een rij gezet in een handzame brochure.
maandag, 6, november, 2017
Source: Bouwend Nederland
Rick Lammerink en Wilhelm Scholten van het opleidingsbedrijf Bouwmensen Twente in Almelo hebben op de WorldSkills in Abu Dhabi de medaille voor excellent vakmanschap gewonnen. Daarmee behoren ze tot de best presterende leden van het Team NL.
maandag, 6, november, 2017
Source: Bouwend Nederland
De ministerraad heeft op 3 november op voorstel van minister Koolmees van SZW besloten om de AOW-leeftijd in 2023 niet te verhogen. Die leeftijd blijft in 2023 67 jaar en drie maanden, net als in 2022. De levensverwachting is volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek minder snel gestegen dan in voorgaande jaren.
maandag, 6, november, 2017
Source: Bouwend Nederland
In Limburg denken ze al een tijd na over de bouwmedewerker van de toekomst. Hoe krijgen we die en hoe moet die eruit zien? Inmiddels hebben ze hiervan niet alleen een goed beeld, maar is hiervoor ook een doordacht plan. De bouwmedewerker van de toekomst moet om kunnen gaan met nieuwe technologieën, ketensamenwerking, moderne communicatiemiddelen en zich kunnen aanpassen aan de steeds veranderende omgeving.
maandag, 6, november, 2017
Source: Bouwend Nederland
De mantelovereenkomst tussen Bouwend Nederland en Zilveren Kruis en Avéro Achmea biedt werkgevers en werknemers en hun gezin ook in 2018 een collectieve ziektekostenverzekering tegen zeer scherpe premies en extra bouwspecifieke dekkingen. Naar verwachting kunnen wij u volgende week informeren over de premies voor 2018, maar wat veranderd er nog meer?
maandag, 6, november, 2017
Source: Bouwend Nederland
Vorige hebben de leden van Regio Zuid de regionale digitale nieuwsbrief ontvangen met mededelingen over de activiteiten en acties die in oktober in regio Zuid plaatsvonden alsmede de vermelding van data van bijeenkomsten deze maand. U kunt de digitale nieuwsbrief hier nalezen.
maandag, 6, november, 2017
Source: Bouwend Nederland
De rit van je leven! Met die ronkende belofte wordt de JBN Masterclass aangeboden aan jonge managers en directeuren van bouwbedrijven die in eindverantwoordelijkheid willen groeien.
maandag, 6, november, 2017
Source: Bouwend Nederland
De belangrijkste maatregelen in het regeerakkoord op het gebied van onderwijs zijn gepresenteerd.
vrijdag, 3, november, 2017
Source: Bouwend Nederland
Snel inzicht in nieuwe wetgeving en kansen voor duurzaam materiaalgebruik Duurzaam materiaalgebruik wordt steeds belangrijker. Zo komt er (nieuwe) wet- en regelgeving: met ingang van januari 2018 geldt een wettelijke grenswaarde aan de milieubelasting van de materialen van een bouwwerk, de MilieuPrestatie Gebouwen (MPG). Bovendien willen veel bedrijven zich in de markt onderscheiden met duurzame(re) materialen. Ook bij opdrachtgevers zien we de vraag naar duurzaamheid van materialen in aanbestedingen belangrijker worden. Om inzicht te bieden in de nieuwe ontwikkelingen, lanceert Bouwend Nederland deze week het Handvat Duurzaam Materiaalgebruik.
vrijdag, 3, november, 2017
Source: Bouwend Nederland
Voor de derde keer op rij heeft de Technetkring Meppel/Steenwijk Techniek Tastbaar georganiseerd. Er waren weer zo'n 30 !! ondernemers bereid gevonden om hun tijd en energie te geven aan de jonge doelgroep, leerlingen in de leeftijd van 10 tot 16 jaar. Het gaat bij Techniek Tastbaar vooral om de ervaring, het doen van technische handelingen en het zien van de grote variatie waarvoor je techniek nodig hebt. Dit beeld bij de jeugd moeten we samen invullen met een beeld als creatief, innoverend, heel divers en goede toekomstmogelijkheden op de arbeidsmarkt. Met andere woorden: als leerlingen niet in aanraking komen met techniek dan is de kans vele malen kleiner dat ze deze richting inslaan dan dat we ze wel positief iets laten beleven.
vrijdag, 3, november, 2017
Source: Bouwend Nederland
Steeds meer gemeenten kampen met capaciteitsgebrek om bouwplannen op tijd te kunnen beoordelen. Dat concludeert Bouwend Nederland na een toenemend aantal signalen van leden. Dit leidt er toe dat plannen (te) lang in de ambtelijke molen blijven hangen en de woningbouwproductie steeds verder achterloopt op de vraag naar woningen.
vrijdag, 3, november, 2017
Source: Bouwend Nederland
De discussie over woningbouw in Nederland lijkt in een impasse te zijn beland. Het is zonneklaar dat we op dit moment te weinig bouwen om aan de vraag te voldoen. Er liggen onvoldoende plannen, en van de plannen die er wel zijn, is het maar de vraag in welke mate die uitvoerbaar zijn. Wie daar zorgen over uitspreekt, krijgt als snel het verwijt te lobbyen voor ‘bouwen in het groen'. Zo komen we geen steek verder. Hoe komen we uit deze patstelling?
donderdag, 2, november, 2017
Source: Bouwend Nederland
Voor het schilderen en stukadoren van woningen na meer dan twee jaren na het jaar van eerste ingebruikneming geldt het verlaagde btw tarief, nu 6%. Omdat er enige onduidelijkheid bestaat over de toepassing van het verlaagde tarief voor schilderen en stukadoren door bouwbedrijven een korte toelichting.
donderdag, 2, november, 2017
Source: Bouwend Nederland
Het nieuwe kabinet wil dat gemeenten, provincies, netbeheerders en waterschappen plannen maken voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Henri Bontenbal, strateeg bij netbeheerder Stedin, zoekt daarvoor de samenwerking met de bouw- en installatiesector. “We moeten nu al nadenken over de vraag hoe we straks in de praktijk een wijk van het aardgas afhalen.”
donderdag, 2, november, 2017
Source: Bouwend Nederland
Een huis verduurzamen kost geld maar kan ook het nodige opleveren. Hoe weet je wat je bespaart met een maatregel? En waar kan ik het beste advies krijgen? En hoe begin ik hiermee? Die vragen kwam aan bod in de uitzending van BNR Bouwmeesters op woensdag 1 november.
donderdag, 2, november, 2017
Source: Bouwend Nederland
De discussie over woningbouw in Nederland lijkt in een impasse te zijn beland. Het is zonneklaar dat we op dit moment te weinig bouwen om aan de vraag te voldoen. Er liggen onvoldoende plannen, en van de plannen die er wel zijn, is het maar de vraag in welke mate die uitvoerbaar zijn. Wie daar zorgen over uitspreekt, krijgt als snel het verwijt te lobbyen voor ‘bouwen in het groen'. Zo komen we geen steek verder. Hoe komen we uit deze patstelling?
donderdag, 2, november, 2017
Source: Bouwend Nederland
Steeds vaker bouwen we binnenstedelijk. Dat betekent steeds meer vervoer van materieel en personeel van en naar de bouwplaatsen in de stad. Tegelijkertijd trekt de economie aan en neemt het aantal vervoersbewegingen in de stad toe. Bouwlogistiek is daarbij goed voor ongeveer een derde van het vrachtverkeer in steden.Slimmere, schonere en veilige logistieke oplossingen voor de bouw zijn noodzakelijk als u uw bouwplaats bereikbaar wilt houden en onnodige kosten en vertraging in uw bouwproces wilt voorkomen. Maar hoe doet u dat?
donderdag, 2, november, 2017
Source: Bouwend Nederland
30 opdrachtgevers in Zuid - Holland willen onderling en met GWW-leden van Bouwend Nederland op 28 november in gesprek over Risicomanagement. Daarom organiseert Bouwend Nederland samen met het Netwerk RegioIngenieur (waar deze 30 opdrachtgevers in verzameld zijn) een kenniscafé over Risicomanagement
woensdag, 1, november, 2017
Source: Bouwend Nederland
Bouwend Nederland feliciteert lidbedrijf Bouwbedrijf Koers met het 45-jarig jubileum!
woensdag, 1, november, 2017
Source: Bouwend Nederland
Bouwend Nederland feliciteert lidbedrijf A.J. van der Tol uit Bunnik met het 100-jarig jubileum.
woensdag, 1, november, 2017
Source: Bouwend Nederland
Het opruimen van asbesthoudend staalgrit waardoor veel werkzaamheden bij bedrijven stil lagen, kan veilig beginnen. Dat blijkt uit onderzoek van TNO in opdracht van de inspectie SZW dat dinsdag 31 oktober is gepubliceerd. De betreffende asbest is door TNO ingedeeld in de laagste risicoklasse, de zogenaamde risicoklasse 1.
woensdag, 1, november, 2017
Source: Bouwend Nederland
Met medewerking van de Vakgroepen Civiele Betonbouw, Grondwerk en de Vakgroep Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheer, organiseert RWS op 9 november a.s. een informatiebijeenkomst voor Bouwend Nederland leden over de wet Basisregistratie Ondergrond (Wet bro) die per 1 januari 2018 van kracht wordt. Richard Molemaker, senior projectmanager bij Aveco de Bondt en commissielid Markt/Techniek bij de Vakgroep ONG, verleent medewerking aan het programma. Op verzoek van RWS zal hij in gaan op de praktische waarde van de BRO en besparing van tijd, maatschappelijke- en (faal-) kosten aan de voorkant van K&L projecten. De bijeenkomst vindt plaats in Utrecht, vanaf 8.30u tot 13.00u in Zalencentrum NDC Den Hommel. Aanmelden kan nog tot 5 november a.s. via deze link
dinsdag, 31, oktober, 2017
Source: Bouwend Nederland
Bouwend Nederland, FNV en CNV Vakmensen overhandigen vandaag in Den Haag de brochure Bouwen doen we Samen! aan de leden van de Tweede Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Werkgevers en werknemers binnen de bouw- en infrasector trekken hiermee gezamenlijk op om sociaal verantwoord opdrachtgeverschap een gezicht te geven.
dinsdag, 31, oktober, 2017
Source: Bouwend Nederland
Tijdens de bijeenkomst van Infra Brabant donderdag 26 oktober jl. bleek dat aanbestedingstrends in 2017 betrekking hebben op het onnodig clusteren van opdrachten en het feit dat duurzaamheid slechts alleen met de mond beleden wordt.
maandag, 30, oktober, 2017
Source: Bouwend Nederland
Op 10 oktober jl. organiseerde de Vakgroep ONG een bijeenkomst over de introductie van de KIAD (Kwaliteit Instructie Aanleg Drinkwater). KIAD is een landelijk en uniform persoonscertificeringssysteem voor personeel dat water-technische werkzaamheden verricht aan het drinkwater distributienet.
vrijdag, 27, oktober, 2017
Source: Bouwend Nederland
De komende jaren gaan corporaties hun woningen in hoger tempo energiezuiniger maken. Dat hebben de corporaties onlangs afgesproken in de Aedes Woonagenda 2017-2021. Een ambitie die door de brede bouwsector en ministeries in de Bouwagenda onderschreven is. Uiteindelijk willen we naar een CO2 neutrale gebouwde omgeving in 2050. Een gigantische opgave.
vrijdag, 27, oktober, 2017
Source: Bouwend Nederland
Helaas kiezen tegenwoordig steeds minder jongeren voor een opleiding in de bouw en infra. We hebben de komende vijf 8000 nieuwe arbeidskrachten nodig. Alleen zij kunnen voldoen aan de vervangingsvraag en de verwachte groei.
vrijdag, 27, oktober, 2017
Source: Bouwend Nederland
Zo'n 30 leden bezochten de Netwerkbijeenkomst op 18 oktober, die startte met een presentatie en rondleiding bij Steenindustrie Strating in Oude Pekela.
vrijdag, 27, oktober, 2017
Source: Bouwend Nederland
donderdag, 26, oktober, 2017
Source: Bouwend Nederland
Exclusief voor familiebedrijven: Family BusinessBoost
donderdag, 26, oktober, 2017
Source: Bouwend Nederland
Het Regeerakkoord van Rutte III is nu eindelijk gereed. Hoe pakken deze afspraken uit voor de bouwsector? Ons beeld is dat met name de GWW-sector (grond-, weg- en waterbouw) de komende jaren kan profiteren van een inhaalslag in infrastructuur. De extra inspanningen om de CO2-uitstoot terug te dringen leveren ook andere onderdelen van de bouw extra werk op. Voor de woningbouw ligt het accent op de fiscaliteit en is er weinig aandacht voor het verbeteren van de woningmarkt.
donderdag, 26, oktober, 2017
Source: Bouwend Nederland
Deze week is Lidewij Tummers gepromoveerd aan de TU Delft op het proefschrift Co-housing: from passive housing to active residents. Co-housing is in opkomst in Europa. In Nederland kennen we dit fenomeen onder andere als collectief particulier opdrachtgeverschap of bouwen in eigen beheer. In haar proefschrift onderzoekt zij de meerwaarde van zulke gemeenschappelijk woonvormen, waarbij bewoners nauw betrokken zijn bij ontwerp en beheer en voorzieningen binnens- en buitenshuis delen, ten opzichte van traditionele opgeleverde, individuele woonvormen.
donderdag, 26, oktober, 2017
Source: Bouwend Nederland

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *